Perenal 104 EC jako substancję czynną zawiera haloksyfop-P (związek z grupy pochodnych kwasu propionowego). Przeznaczony jest do zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów jednoliściennych w uprawie rzepaku ozimego, buraka cukrowego, bobiku, grochu pastewnego, słonecznika, marchwi, cebuli i w szkółkach drzew ozdobnych. Wcześniej aplikowany był szerszej gamie upraw m.in. w buraki, rzepaku ozimym i jarym, ziemniaku, bobiku, grochu, peluszce, łubinie, gorczycy, lucernie czy lnie.

Perenal jest herbicydem systemicznym, pobieranym głównie przez liście, a następnie przemieszczanym do korzeni i rozłogów chwastów powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin.

Jak informuje producent, całkowite zniszczenie chwastów następuje w 2-3 tygodnie po zastosowaniu środka. Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyśpieszają jego działanie. Chłodna pogoda opóźnia, ale nie obniża jego skuteczności. W warunkach długotrwałej suszy skuteczność działania środka w stosunku do perzu może ulec obniżeniu.

Chwasty roczne są najbardziej wrażliwe na działanie produktu od fazy 2 liści do początku fazy krzewienia, chwasty wieloletnie (np. perz właściwy) w fazie 4-8 liści.

Chwasty wrażliwie to:
− dawka 0,5 l/ha – chwastnica jednostronna, owies głuchy, samosiewy zbóż, wyczyniec polny,
− dawka 1,0 l/ha – wiechlina roczna, perz właściwy.

W uprawie rzepaku zalecaną dawką jest 0,5 l/ha. Środek aplikuje się jesienią po wschodach rośliny uprawnej i chwastów, niezależnie od fazy rozwojowej. W uprawie buraka cukrowego, bobiku i grochu pastewnego polecana dawka to 0,5-1 l/ha. Preparat podaje się wiosną po wschodach rośliny uprawnej i chwastów.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!