Można dokonać tego przy pomocy 10 substancji czynnych. Zalecenia ich stosowania nie są jednak bardzo proste. Przede wszystkim większość to kombinacje dwu- lub trzyskładnikowe. Należy także zwrócić uwagę na zróżnicowaną wysokość dawek i odmienne terminy stosowania tych samych substancji.

(PRAWIE) ZAWSZE OBECNY

Metazachlor jest znany z "rozciągniętego" terminu doglebowego, ponieważ zalecany jest bezpośrednio po siewie aż do momentu poprzedzającego wschody. Mimo że jest herbicydem doglebowym, polecany jest także do szeregu zabiegów nalistnych obejmujących fazę od liścieni do fazy 7 liści właściwych rzepaku. Terminową barierę stosowania stanowi faza rozwojowa chwastów. Wrażliwość wykazują do fazy 4 liści, efektywność poprawia jeszcze słabo wykształcony system korzeniowy

Metazachlor zalecany jest pojedynczo. W tym celu zarejestrowano 26 preparatów! Większość to formulacje 500 SC zalecane w dawce 1,5-2,0 l/ha. Formulacje 400 SC zalecane są na ogół w dawce 2,5 l/ha. Do gatunków wrażliwych przede wszystkim należą: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa biała, przetacznik perski, rumiany i rumianki. Przytulia czepna jest wrażliwa do fazy liścieni. Stosując metazachlor w mieszaninach, uzyskuje się wyższą skuteczność w stosunku do wymienionych gatunków oraz poszerza spektrum o gatunki wrażliwe na substancje towarzyszące.

PARTNERZY METAZACHLORU

W ramach zalecanych substancji czynnych pięć jest stosowanych jedynie jako komponenty (aminopyralid, chinomerak, dimetenamid-P, imazamoks, pikloram). To wszystko "fabryczni" partnerzy metazachloru.

Mieszaniny z udziałem aminopyralidu najlepiej stosować na stanowiska z fiołkiem polnym i makiem polnym, z chinomerakiem na polach z przetacznikami i przytulią czepną, dimetenamid-P wzmacnia działanie na bodziszki, zwalcza maki i szereg gatunków z rodziny kapustowatych, z kolei pikloram można stosować na nieco starszą przytulię do wysokości ok. 8 cm (3-4 okółków).

Imazamoks to specyficzna substancja czynna, na którą wrażliwość wykazują tylko niektóre odmiany rzepaku. Chcąc stosować herbicydy z udziałem imazamoksu, należy zaplanować siew odpowiednich odmian. Charakteryzują się umieszczonym w nazwie handlowej kodem literowym "CL" (np.: Aquarel CL DK Impression CL, Edimax CL, PX 111 CL, PT 200 CL). Imazamoks zwalcza samosiewy rzepaku pozostałych odmian (bez oznakowania CL) oraz niektóre gatunki dwuliścienne.

STARZY ZNAJOMI