W wielu miejscach na świecie, rolnictwo oraz nowoczesny styl życia zmieniły krajobraz wokół miast oraz na terenach wiejskich. Krajobraz wielu krajów Europy Zachodniej, postrzegany z lotu ptaka zdominowany jest przez rozległe połacie pól, których każdy centymetr gruntu rolnego przeznaczono na uprawę roślin, a niewielką przestrzeń na łąki lub zakrzaczenia. Tam gdzie wypielęgnowane trawniki zastąpiły mniej wysublimowane ogrody, pszczoły oraz inne owady zapylające odnajdują mniej kwiatów pozwalającym im się wyżywić i dysponują ograniczoną naturalną przestrzenią stanowiącą ich schronienie.

Niedoceniana rola miedz

Ponad 12 lat temu, Geoff Coates, starszy agronom ds. ekologicznego rolnictwa i odpowiedzialnego gospodarowania w firmie Syngenta, prowadząc badania nad poprawą bioróżnorodności w gospodarstwach dostrzegł znaczenie, jakie niesie ze sobą zapewnienie ukwieconych pasów wokół pól uprawnych. - Dzięki okolicznym pasom śródpolnym przywrócony zostaje życiodajny pyłek oraz nektar niezbędny wszystkim gatunkom pszczół oraz owadom zapylającym do ukończenia ich pełnego cyklu życia - mówi Geoff. - Innymi słowy to naturalne schronienie oraz spiżarnia dla owadów zapylających. Zapewnia pokarm niezbędny dla życia owadów, a my dzięki temu możemy uprawiać rośliny - na tym samym polu - mówił.

Akcję Operation Pollinator rozpoczęto w 2001 w Wielkiej Brytanii, początkowo prowadzoną we współpracy z ośrodkiem Center for Ecology and Hydrology. Po przeanalizowaniu dotychczasowych badań dotyczących bioróżnorodności w gospodarstwach, zespół Coatesa rozpoczął przekazywanie swojej wiedzy w formie szkoleń zaoferowanych ponad 700 rolnikom w Wielkiej Brytanii. Skutkiem czego rolnicy obsiali ponad 1200 hektarów ziemi w nowo wyznaczonych pasach śródpolnych specjalną mieszanką roślin kwitnących opracowaną przez firmę Syngenta. - Praca ta zaowocowała powrotem w okoliczne obszary owadów z rodziny pszczołowatych na niezwykłą skalę - wyjaśnia Geoff. - Szczególnie zdumiewające było to, że wróciły niektóre rodzime gatunki uważane za bardzo rzadkie - dodaje.