Chwościk lubi ciepło. Temperatura, która sprzyja rozwojowi choroby wynosi 25-30ᵒC. Oczywiście preferuje też wysoką wilgotność. Objawy choroby pojawiają się na liściach w postaci brunatnoszarych, okrągłych plamek. Zwykle mają średnicę od 2 do 5 mm. Otoczone są czerwoną, brunatnoczerwoną, a nawet brunatną obwódką. Wraz z rozwojem choroby porażane są coraz młodsze liście, a plamki łączą się co w konsekwencji prowadzi do zasychanie fragmentów blaszki. Następnie powstające nekrozy z czasem obejmują całą powierzchnię liścia. Zmiany mogą się też pojawić na ogonkach liściowych.

Dlaczego tak się dzieje? Za zmiany odpowiadają toksyny, które są produkowane przez patogena, a uaktywniane są one przez promieniowanie słoneczne. Co ważne podczas pochmurnych dni, mimo porażenia liści, ekspresja objawów i rozwój choroby są spowolnione.

O zagrożeniu chorobą w burakach plantatorzy często dowiadują się od doradców technicznych cukrowni z którą współpracują. W ten sposób mają szansę szybko zareagować, a więc zastosować odpowiednie fungicydy. Termin obserwacji plantacji wykonuje się od lipca po kilkudniowych opadach i ciepłej pogodzie, a na południu Polski od połowy czerwca. W ramach obowiązujących zasad integrowanej ochrony roślin istotne jest jednak przestrzeganie progów szkodliwości. Są one różne i zależne od terminów.

W południowej Polsce progiem są pierwsze plamy występujące na liściach, w pozostałych regionach kraju nie powinno być więcej niż 5 proc. roślin z objawami choroby do 5 sierpnia. Z kolei w terminie 5-15 sierpnia - o 10-15 proc. roślin z objawami choroby, 15 sierpnia - 10 września - 45 proc. Powtórny zabieg ochronny wykonuje się, kiedy do 10 września objawy pojawią się na 45 proc. roślin.

Jakie środki użyć? Koncerny cukrownicze rekomendują zwykle preparaty do walki z chorobą. Na przykład Krajowa Spółka Cukrowa proponuje zastosowanie fungicydu, który jako substancję czynną zawiera tiofanat metylowy (grupa benzimidazoli) i epoksykonazol (grupa triazoli), fenpropimorf (grupa morfolin) i epoksykonazol (grupa triazoli), epoksykonazol (grupa triazoli) i piraklostrobina (grupa strobiluryn), a także tiofanat metylowy (grupa benzimidazoli) i tetrakonazol (grupa triazol). Należy pamiętać, że triazole stosuje się w temperaturze powyżej 12°C, a w drugim zabiegu fungicydowym nie należy powtarzać substancji czynnej z pierwszego zabiegu.