Aktywne są komunikaty wystąpienia w łanach pszenicy septoriozy paskowanej liści. Z informacji podanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa wynika, że walkę z nią należy przeprowadzać w zachodnich regionach kraju. Zabieg zwykle wykonuje się przy okazji zwalczania mączniaka prawdziwego czy rdzy brunatnej w terminie T2, czyli ukazania się liścia flagowego – zabezpieczający górne liście przed chorobami grzybowymi.

Rozwojowi tej choroby sprzyjają opady deszczu (wysoka wilgotność 24–48 godz., wilgotne liście), temperatura w dzień sięgająca 10–16ᵒC, a w nocy 0-10ᵒC.

Próg ekonomicznej szkodliwości dla septoriozy w fazie strzelania w źdźbło wynosi 10–20 proc. porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1 proc. liści z owocnikami, a z kolei w fazie kłoszenia 5–10 proc. porażonej powierzchni liścia flagowego lub 1 proc. liści z owocnikami.

Objawy septoriozy paskowanej pojawiają się na blaszkach liściowych w postaci lekkiego wklęśnięcia tkanek liścia, a także zmiany barwy z zielonej na szarozielononiebieska. Środek staje się następnie beżowy lub szary, a wokół plamy pojawia się brązowa obwódka – gdzie uwidaczniają się czarne punkty - piknidia (owocniki zarodnikowania konidialnego) grzyba. Plamy mają zwykle kształt nieregularnych prostokątów, a przy silnym porażeniu blaszki liściowej nekrozy łączą się ze sobą i mogą obejmować znaczną jej część. Silne porażenie powoduje przedwczesne zamieranie i zasychanie liści.

Trzeba zaznaczyć, że znaczenie septoriozy wzrasta wraz ze wzrostem uprawy pszenicy. Sprawcą tej choroby jest Mycosphaerella graminicola (anamorfa Septoria tritici).

Wybrane preparaty do walki z septoriozą paskowaną liści w uprawie pszenicy ozimej na podstawie danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w nawiasie substancja czynna):
- Acanto 250 SC (pikoksystrobina),
- Acanto Prima 38 WG (cyprodynil, pikoksystrobina),
- Adexar 125 EC (fluksapyroksad,epoksykonazol),
- Adexar Plus (piraklostrobina, fluksapyroksad, epoksykonazol),
- Agria Azoksystrobina 250 SC (azoksystrobina),
- Allegro 250 SC (krezoksym metylu, epoksykonazol),
- Amadeus 225 EC (protiokonazol, biksafen),
- Amistar 250 SC (azoksystrobina),
- Arbiter 520 EC (prochloraz, tebukonazol, proquinazid)
- Ares 250 EC (propikonazol),
- Artea 330 EC (propikonazol, cyprokonazol),
- Atleta 480 SC (chlorotalonil, azoksystrobina),
- Atol 250 SC (azoksystrobina),
- Atos 250 SC (azoksystrobina),
- Aviator Xpro 225 EC (protiokonazol, biksafen),
- Balear 720 SC (chlorotalonil),
- Banko 500 SC (chlorotalonil),
- Barclay Bolt XL EC (propikonazol),
- Barclay Propizole EC (propikonazol),
- Baytan Trio 180 FS (triadimenol, fluoksastrobina, fluopyram),
- Bell 300 SC (boskalid, epoksykonazol),
- Boogie Xpro 400 EC (spiroksamina, protiokonazol, biksafen),
- Bounty 430 SC (tebukonazol),
- Bumper 250 EC (propikonazol),
- Bumper Super 490 EC (prochloraz, propikonazol),
- Capalo 337,5 SE (fenpropimorf, metrafenon,epoksykonazol),
- Caramba 60 SL (metkonazol),
- Ceando 183 SC (metrafenon, epoksykonazol),
- Chefara 330 EC (propikonazol, cyprokonazol),
- Chron 500 SC (chlorotalonil),
- Clayton Tabloid EW (tebukonazol),
- Corbel 750 EC (fenpropimorf),
- Credo 600 SC (chlorotalonil, pikoksystrobina),
- Creed 600 SC (chlorotalonil, pikoksystrobina),
- Darcos 250 EW (tebukonazol),
- Dedal 497 SC (tiofanat metylowy, epoksykonazol),
- Diskobol 480 SC (chlorotalonil, azoksystrobina),
- Dithane NeoTec 75 WG (mankozeb),
- Dobromir 250 SC (azoksystrobina),
- Domnic 250 EW (tebukonazol),
- Dove 500 SC (chlorotalonil),
- Duett Star 334 SE (fenpropimorf, epoksykonazol),
- Duett Ultra 497 SC (tiofanat metylowy, epoksykonazol),
- Dultreks - Pro 497 SC (tiofanat metylow, epoksykonazol),
- Eminent 125 ME (tetrakonazol),
- Eminent Star 312 SE (chlorotalonil, tetrakonazol),
- Envoy (piraklostrobina, epoksykonazol),
- Epoksy 125 SC (epoksykonazol),
- Erasmus 250 EW (tebukonazol),
- Falcon 460 EC (spiroksamina, tebukonazol, triadimenol),
- Fandango 200 EC (protiokonazol, fluoksastrobina),
- Fender 250 EC (propikonazol),
- Fezan Plus 226 SC (chlorotalonil, tebukonazol),
- Galileo 250 SC (pikoksystrobina),
- Gerana (epoksykonazol),
- Globaztar 250 SC (azoksystrobina),
- Golden Prochloraz 450 EC (prochloraz),
- Guliver 500 SC (chlorotalonil),
- Gwarant 500 SC (chlorotalonil),
- Halny 200 EC (proquinazid),
- Helicur 250 EW (tebukonazol),
- Impact 125 SC (flutriafol),
- Input 460 EC (spiroksamina, protiokonazol),
- Intizam 497 SC (tiofanat metylowy, epoksykonazol),
- Intizam SC (tiofanat metylowy, epoksykonazol),
- Jay 250 SC (azoksystrobina),
- Jetzone 250 EC (propikonazol),
- Joga 250 EC (propikonazol),
- Juwel TT 483 SE (fenpropimorf, epoksykonazol, krezoksym metylu),
- Kask 250 SC (azoksystrobina),
- Leander 750 EC (fenpropidyna),
- Lerak 200 EC (tebukonazol, azoksystrobina),
- Limero (fenpropimorf),
- Lotus 750 EC (fenpropidyna),
- Matador 303 SE (tiofanat metylowy, tetrakonazol),
- Martens 600 SC (chlorotalonil, pikoksystrobina),
- Menara 410 EC (propikonazol, cyprokonazol),
- Mirador 250 SC (azoksystrobina),
- Mirador Forte 160 EC (tebukonazol, azoksystrobina),
- Mirage 450 EC (prochloraz),
- Moderator 303 SE (tiofanat metylowy, tetrakonazol),
- Mondapropico EC (propikonazol),
- Mondatak 450 EC (prochloraz),
- Mystic 250 EC (tebukonazol),
- Ogam (epoksykonazol, krezoksym metylu),
- Olympus 480 SC (chlorotalonil, azoksystrobina),
- Opera Max 147,5 SE (piraklostrobina, epoksykonazol),
- Opera Top (piraklostrobina, epoksykonazol),
- Optan 183 SE (piraklostrobina, epoksykonazol),
- Oranis 250 SC (pikoksystrobina),
- Orian (tebukonazol),
- Orius Extra 250 EW (tebukonazol),
- Osiris 65 EC (epoksykonazol, metkonazol),
- Phoenix 500 SC (folpet),
- Pixel Prima 38 WG (cyprodynil, pikoksystrobina),
- Plinker 600 SC (chlorotalonil, pikoksystrobina),
- Priori Xtra 280 SC (azoksystrobina, cyprokonazol),
- Pro - Prochloraz 450 EC (prochloraz),
- Prokarb 380 EC (prochloraz, karbendazym),
- Proline Max 460 EC (spiroksamina, protiokonazol),
- Promax 450 EC (prochloraz),
- Propico 250 EC (propikonazol),
- Propicoflash EC (propikonazol),
- Prosaro 250 EC (protiokonazol, tebukonazol),
- Raster 125 SC (epoksykonazol),
- Rekord 125 SC (epoksykonazol),
- Respekto 125 SC (epoksykonazol),
- Reveller 280 SC (pikoksystrobina, cyprokonazol),
- Riza 250 EW (tebukonazol),
- Rubric 125 SC (epoksykonazol),
- Safir 125 SC (epoksykonazol),
- Salento A 450 EC (prochloraz),
- Sammisto 250 SC (azoksystrobina),
- Sancozeb 80 WP (mankozeb),
- Sarfun 500 SC (karbendazym),
- Sarfun Pro 187,5 SC (karbendazym, propikonazol),
- Sarfun T 65 DS (tiuram, karbendazym),
- Scenic 080 FS (protiokonazol, fluoksastrobina, tebukonazol),
- Seguris 215 SC (izopirazam, epoksykonazol),
- Sherlock 280 SC (pikoksystrobina, cyprokonazol),
- Sigma 215 SC (izopirazam, epoksykonazol),
- Sokolov 250 EW (tebukonazol),
- Sokół 460 EC (spiroksamina, tebukonazol, triadimenol),
- Soligor 425 EC (spiroksamina, tebukonazol, protiokonazol), -
- Soprano 125 SC (epoksykonazol),
- Sparta 250 EW (tebukonazol),
- Spekfree 430 SC (tebukonazol),
- Starami 250 SC (azoksystrobina),
- Starpro 430 SC (tebukonazol),
- Strobi 250 SC (azoksystrobina),
- Swing Plus (dimoksystrobina, epoksykonazol),
- Swing Top 183 SC (dimoksystrobina, epoksykonazol),
- Tango Star (fenpropimorf, epoksykonazol),
- Tarcza Łan 250 EW (tebukonazol),
- Tebu 250 EW (tebukonazol),
- Tenore 400 EW (prochloraz, tebukonazol),
- Tern Premium 575 EC (fenpropidyna, propikonazol),
- Tilt Turbo 575 EC (fenpropidyna, propikonazol),
- Toledo 250 EW (tebukonazol),
- Topsin M 500 SC (tiofanat metylowy),
- Track 300 SC (boskalid, epoksykonazol),
- Treoris 350 SC (chlorotalonil, pentiopyrad),
- Troja 250 EW (tebukonazol),
- Tyberius 250 EW (tebukonazol),
- Unix 75 WG (cyprodynil),
- Vangard 75 WG (cyprodynil),
- Vareon 520 EC (prochloraz, tebukonazol, proquinazid),
- Ventur 300 SC (boskalid, epoksykonazol),
- Vertisan 200 EC (pentiopyrad),
- Vista 228 SE (prochloraz, fluchinkonazol),
- Weto 250 EC (propikonazol),
- Wirtuoz 520 EC (prochloraz, tebukonazol, proquinazid),
- Yamato 303 SE (tiofanat metylowy, tetrakonazol),
- Zafir 400 EW (prochloraz, tebukonazol),
- Zamir 400 EW (prochloraz, tebukonazol),
- Zantara 216 EC (tebukonazol, biksafen),
- Zenit 575 EC (fenpropidyna, propikonazol).

Podobał się artykuł? Podziel się!