Stosując herbicydy na przytulię czepną ich efekt obserwuje się najpierw na najmłodszych liściach. Widoczne jest zahamowanie wzrostu i w końcu zasychanie.

W zbożach ozimych przeciwko przytulii czepnej wykorzystać można preparaty oparte na substancjach czynnych: MCPA i dikamba. Wymienia się tu: Agritox Turbo 750 SL, Agroxone Turbo 750 SL, ChwasTech Turbo 750 SL, Chwastox D 179 SL, Chwastox Turbo 340 SL, Dicoherb Turbo 750 SL, Nutox Turbo 750 SL, The-Tox Turbo 750 SL, Weed-Tox Turbo 750 SL. Aplikując te herbicydy warto pamiętać, że dla MCPA i dikamba minimalną temperaturą graniczną działania substancji jest 8°C.

Powszechnie stosowaną substancją czynną do walki z przytulią czepną jest też 2,4-D. Substancja występują łącznie z dikamba jako gotowa mieszanina do ochrony przed chwastami dwuliściennymi i zawierają ją: Aminopielik D Maxx 430 EC, Aminopielik Super 464 SL, Aminopielik D 450 SL (2,4-D w postaci soli dimetyloaminowej,), Aminopielik D 450 SL (2,4-D w postaci soli dimetyloaminowej,), Dicopur Top 464 SL, Tayson 464 SL. Dikamba występuje także w innej gotowej mieszaninie, z triasulfuronem w środkach: Arena 70 WG, Merida 70 WG, Nokaut 75 WG, Triadik Bis 70 WG.

Kolejnymi substancjami czynnymi, które zalecane są do walki z przytulią czepną są tritosulfuron i florasulam. Obie mogą być stosowane samodzielnie, ale też razem w gotowych mieszaninach. Na samym tritosulfuronie oparty jest herbicyd Alladyn 71,4 WG, a na florasulamie: Dobler 50 SC i Kantor 050 SC, natomiast razem występują w środku Biathlon 4 D.

Substancja florasulam jest częścią mieszaniny z 2,4-D w preparatach: Feniks 306 SE, Dresz 306 SE, King 306 SE, Kojot 306 SE, Muskato 306 SE, z dikamba występuje w herbicydzie Mocarz 75 WG. W Mustangu Forte 195 SE stanowi część mieszaniny trójskładnikowej, gdzie substancjami czynnymi są: 2,4-D, aminopyralid i florasulam. Dla substancji czynnej florasulam minimalna temperatura stosowania wynosi 4-5°C, a dla 2,4-D to 8-12°C. Udział florasulamu w mieszaninie ma m.in. za zadanie umożliwienie działania środka w niższej temperaturze.

Kolejną substancją jest fluroksypyr, dla którego graniczne temperatury minimalne wynoszą 7-8°C. Substancja czynna obecna jest w kilkunastu preparatach: Aloksypyr 250 EC, Fluroherb 200 EC, Flurostar 200 EC Fluroxane 200 EC, Galaper 200 EC, Galarane 200 EC, HELM-Flurox 200 EC, Herbistar 200 EC, Saroksypyr 250 EC, Starane 250 EC, Tomigan 250 EC, Wikary 200 EC. Substancja ta występuje też w mieszaninie z 2,4-D w preparacie Gold 450 EC i z meptylem w herbicydach: Hudson 200 EC, Hurler 200 EC, Jackdow 200 EC i Stamigan 200 EC.