Chrząszcze chowacza brukwiaczka zimują w glebie i budzą się, kiedy temperatura gleby na głębokości 10 cm osiągnie 6°C. Po kilku dniach od nalotu na plantację samice składają jaja w górnej części pędu. Natomiast w okresie kwitnienia pędy rzepaku skręcają się, pojawiają się niekształtne zgrubienia i pęknięcia.
Szkodnik ten jest niebezpieczny, kiedy rzepak z powodu niekorzystnych warunków pogodowych jest słabo rozwinięty, głównie po ostrych zimach, ale także w okresie wiosennej suszy. Uszkodzenia roślin przez larwy chowaczy może powodować pojawienie się chorób grzybowych takich jak: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa i szara pleśń.

Aby stwierdzić jego obecność na plantacji od wczesnej wiosny powinno się prowadzić obserwacje przy pomocy żółtych naczyń. W tym celu należy ustawić je w odległości przynajmniej 20 m od brzegu pola. Naczynia należy kontrolować systematycznie, dwa razy w tygodniu.

Jakie preparaty zwalczają chowacza brukwiaczka wiosną? Preparatami takimi są m.in.: Alfazot Extra 100 EC, Alpha-Gold 100 EC, Ammo Super 110 EW, Bulldock 025 EC, Fastac 100 EC, Fury 100 EW, Karate Zeon 050 CS, Kung-Fu 050 CS, LambadaCe Z 050 CS, Mavrik 240 EW, Minuet 100 EW, Patriot 100 EC, Pilar-Alfacypermetryna 100 EC, Pilar-Lambada-Cyhalotryna 050 CS, Proteus 110 OD, Rage 100 EW, Rapid 060 CS, Roztoczol Extra 050 CS, Sherpa 100 EC, Sumi-Alpha 050 EC, Tak Tak 100 EC, Talstar 100 EC, Titan 100 EW, Trebon 30 EC.

Podobał się artykuł? Podziel się!