Herbicydy do ochrony przed chwastami dobieramy w zależności od stanu zachwaszczenia i w odniesieniu do wcześniej stosowanych preparatów. Trzeba też pamiętać o wymianie substancji czynnych tak, by w kolejnym zabiegu ochronnym nie aplikować preparatu opartego o tę samą substancję, która była stosowana ostatnio czy też należącej do tej samej grupy.

Do pełni fazy krzewienia zbóż oprysk przeciwko chwastom jedno- i dwuliściennym: miotła zbożowa, perz właściwy, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, a także owies głuchy wykonać można środkiem Attribut 70 SG opartym o propoksykarbazon sodu, przy czym owies głuchy wykazuje średnią wrażliwość na tę substancję czynną. Chwasty najskuteczniej są niszczone, gdy znajdują się do fazy 2-4 rozkrzewień chwastów jednoliściennych.

Do pełni fazy krzewienia zbóż na chwasty dwuliścienne i miotłę zbożową wykorzystuje się herbicydy zawierające izoproturon i tu wskazać można Harpun 500 SC, Izoproturon 500 S.C. Stosowana jest substancja czynna chlorotoluron, która występuje w preparatach: DicuRex Flo 500 S.C., Tolurex 500 SC, Lentipur Flo 500 S.C., Opal 500 SC. Zalecana jest także substancja czynna: jodosulfuron metylosodowy, np. preparaty Huzar 05 WG, i Huzar Huzar 100 OD. Również stosuje się mieszaniny lub też je tworzy wykorzystując te preparaty.

W fazie początku strzelanie w źdźbło zbóż w wiosennej walce z chwastami wykorzystuje się zarówno preparaty działające przeciwko uciążliwym chwastom jednoliściennym, ale także dwuliściennym. Wymienia się tu gotowe mieszaniny fabryczne substancji czynnych: mezosulfuorn metylowy i jodosulfuron metylosodowy zawarte w herbicydzie Atlantis 12 OD, czy florasulam z piroksysulamem i  aminopyralid  w herbicydzie Lancet Plus 125 WG. Na bazie substancji czynnej sulfosulfuron, która jest w herbicydach Apyros 75 WG i Nylon 75 WG wykonuje się oprysk na chwasty dwuliścienne, miotłę zbożową i perz właściwy.

Niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej na chwasty jednoliścienne stosuje się oparte o fenoksaprop-P-etylu herbicydy Fantom 069 EW, Foxtrot 069 EW, natomiast bazujący na tej samej substancji czynnej preparat  Puma Uniwersal 069 EW zwalcza zarówno chwasty jedno- i dwuliścienne i aplikuje się go do końca fazy 3-go kolanka zbóż.

Do fazy liścia flagowego zbóż ozimych można stosować substancję czynną pinoksaden, która występuje w preparacie Axial 50 EC i Axial 100 EC działającą na miotłę zbożową i wyczyńca polnego Także do końca strzelania w źdźbło wykorzystać można mieszaninę składającą się z tifensulfuronu metylowego i tribenuronu metylowego, a oparte mieszaninę tych substancji czynnych są herbicydy Aneks SX 50 SG, i Rubin SX 50 SG, które zwalczają bodziszka drobnego, fiołka polnego, gwiazdnicę pospolitą, mak polny, miotłę zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przytulię czepną do fazy 5 okółków, rumian polny i tasznik pospolity.

Podobał się artykuł? Podziel się!