Z definicji wynika, że prewencja to okres zapobiegający zatruciu fauny, tj. m.in. wszystkich gatunków zwierząt. W przypadku środków ochrony roślin najczęściej chodzi o pszczoły i inne organizmy zapylające (prewencja dla pszczół), ale także to okres od zastosowania środka do dnia, w którym na potraktowany środkiem obszar mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (np. gospodarskie, domowe) - prewencja dla ludzi/zwierząt. Prewencję podaje się w godzinach lub dniach, a jeśli zalecany termin stosowania środka nie jest zbieżny z obecnością na chronionych roślinach owadów zapylających, wtedy najczęściej pojawia się zapis - „nie dotyczy".

- W rzeczywistości każde użycie nawet bardzo bezpiecznych dla organizmów zapylających („zapylaczy") środków ochrony roślin w formie roztworów wodnych gotowych do opryskiwania (ciecz robocza), może działać ujemnie na te organizmy, jeśli zabieg zostanie przeprowadzony w okresie aktywności tych gatunków. „Zapylaczami" mogą być zwierzęta kręgowe (np. kolibry), ale w warunkach klimatycznych Polski głównie są to zmiennocieplne stawonogi, najczęściej owady (najpopularniejsze to pszczoły - w tym miodna, murarka i inne dziko żyjące, trzmiele, motyle z rodziny zawisakowatych) - informuje Sumi Agro.

Zdaniem firmy jak wskazują wyniki badań, negatywna reakcja (paraliż) organizmów „zapylaczy" wcale nie musi być efektem działania insektycydów, wystarczy bowiem potraktować aktywnego (latającego) owada czystą wodą dużo chłodniejszą od temperatury jego ciała, a następuje jego odrętwienie, zaburzenie funkcji życiowych, orientacji, a nawet śmierć w wyniku szoku termicznego. Ponadto pszczoły miodne potraktowane roztworem substancji chemicznych po powrocie w okolice ula nie są do niego wpuszczane. Strażniczki nie rozpoznawszy ich po zapachu, charakterystycznym dla osobników danej rodziny, zapobiegają bowiem wtargnięciu intruza do roju. Pojedyncze osobniki pszczoły miodnej nie są w stanie przeżyć samotnie poza swoją społecznością i w krótkim czasie padają, najczęściej w okolicy „macierzystego" ula.