W ciągu kolejnych 50 lat zaistnieje potrzeba dostarczenia żywności dla kolejnych 3,5 mld istnień, gdyż populacja ludzi osiągnie około 10 mld. Obecnie ludzkość jest się w stanie wyżywić, jednak w przyszłości możliwości te mogą zostać zachwiane przez zmiany klimatyczne, które już dzisiaj obserwujemy. Zatem produkcja wielu płodów rolnych, w tym tak podstawowych, jak: kukurydza, pszenica i ryż, powinna wzrosnąć o 70 proc. Teoretycznie mamy dużo nowych powierzchni pod uprawę, jednak wzrost liczby ludności to także zwiększenie zapotrzebowania na tereny pod zasiedlenie.

W skali świata naszym uprawom zagraża ponad 65 tys. gatunków organizmów szkodliwych, gdzie najwięcej przypada na patogeny (50 tys. gatunków), szkodniki (9 tys. gatunków) i chwasty (8 tys. gatunków). W efekcie bez odpowiedniej interwencji i ingerencji środków ochrony roślin nie byłoby możliwe wyżywienie całej ludności naszej planety. To właśnie środki ochrony roślin pozwalają zwiększyć plony o 50 i więcej proc. W Polsce jest obecnie zarejestrowanych i dopuszczonych do obrotu ponad 600 środków ochrony roślin, podczas gdy 10 lat temu było ich ok. 1000. Środki te obok niekwestionowanych zalet mają jednak również wady, np. ujemny wpływ na środowisko, zanieczyszczenie wód powierzchniowych i gruntowych. Największym jednak problemem jest nabywanie przez owady odporności na środki ochrony roślin, co wiąże się np. z koniecznością stosowania wyższych dawek.

W związku z tym Unia Europejska poszukuje cały czas innych, alternatywnych metod ochrony roślin. Duże nadzieje wiąże się z tzw. lotnymi związkami organicznymi. Rośliny w toku ewolucji wykształciły mechanizmy pozwalające im reagować na różne biotyczne i abiotyczne czynniki stresogenne. Uszkodzenie liści wpływa na emisję przez rośliny lotnych związków organicznych takich, jak alkohole, aldehydy, ketony lub estry. Związki te pełnią rolę atraktantów, repelentów lub informatorów chemicznych. Zgodnie z definicją wtórne metabolity (w tym lotne związki organiczne) nie są niezbędne do funkcjonowania roślin, ale zapewniają im przetrwanie w otaczającym środowisku. Lotne związki organiczne mogą pełnić w roślinie szereg funkcji, jak np. obrona przed roślinożercami czy patogenami. Niektóre z tych substancji są wspólne dla wielu roślin, natomiast inne są specyficzne dla jednego gatunku.