Najwcześniejszy jest zarezerwowany dla nietypowych warunków klimatycznych.

Preparaty wnikające do chwastów przez młody system korzeniowy wymagają do swojej aktywacji odpowiedniej wilgotności gleby. Często się zdarza, że wierzchnia warstwa gleby jest przesuszona, natomiast jest wilgotna na pewnej głębokości. Przemieszczenie do tej warstwy substancji aktywnej pozwala rozpocząć proces chwastobójczy.

Zgodnie z rejestracją, w ten sposób dopuszczone do stosowania są dwie substancje aktywne. S-metolachlor (Dual Gold 960 EC) można zastosować przed siewem kukurydzy i wymieszać z glebą na głębokości około 5 cm, acetochlor (Guardian Max 840 EC, Trophy 768 EC, Trophy 840 EC) podobnie, chociaż wymagana głębokość mieszania to 2 do 3 cm. Po wykonaniu zabiegu, najlepiej bezpośrednio, a najpóźniej do 4 godzin, wymieszać środek z glebą agregatem uprawowym lub bronami. Precyzyjne wymieszanie środka z glebą zapewnia uzyskanie dobrych efektów, dlatego też zaleca się dwukrotny przejazd, najkorzystniej wzdłuż i w poprzek pola ("na krzyż").

Wymienione środki oraz zdecydowaną większość herbicydów zamieszczonych w tabeli zaleca się używać bezpośrednio po siewie. Określenie "bezpośrednio" na ogół (na podstawie tekstów zamieszczanych w różnych etykietach) oznacza wykonanie zabiegu do 3 dni po siewie, jako termin graniczny, który określa początek kiełkowania ziarna kukurydzy.

Związane jest to z wrażliwością kukurydzy w tej fazie rozwojowej, dlatego w praktyce, na przykład w wyniku przesuszenia gleby, zabieg można opóźnić o kilka dni, ale zawsze musi on być wykonany, gdy ziarna kukurydzy nie skiełkowały.

Jedną z zalet herbicydów jest działanie wydłużone w czasie. Pozwala ono na niezagrożone konkurencją wschody i początkowy swobodny wzrost. Im okres ten jest dłuższy, tym lepiej. Dlatego chętnie do doglebowych zabiegów jest wykorzystywana terbutyloazyna, ostatnia substancja aktywna z grupy triazyn. Posiada między innymi te same cechy co jej poprzedniczki (atrazyna, symazyna) i stosunkowo długo, do kilku miesięcy, zalega w glebie. Wykorzystywana jest pojedynczo w formie preparatu Click 500 SC oraz w mieszaninach zbiornikowych i fabrycznych z acetochlorem (Click 500 SC + Guardian Max 840 EC lub Guardian CompliteMax 664 SE). Jeden z herbicydów o najszerszym spektrum zwalczanych chwastów - Lumax 537,5 SE, także w składzie posiada terbutyloazynę (+ mezotrion + S-metolachlor). Również nowa substancja aktywna niedawno zarejestrowana w kukurydzy - petoksamid - znajdujący się w preparacie Successor T 550 SE, jako komponent posiada terbutyloazynę.