- W związku z pojawiającymi się publikacjami o licznych przekroczeniach rosyjskich  Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa ponownie przypomina o konieczności zapewnienia, aby przesyłki zawierające tego rodzaju produkty, spełniały wymagania norm rosyjskich pod względem najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin - informuje w komunikacie Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.


Inspekcja przypomina, że spełnienie przedstawionych wymagań w odniesieniu do określonych partii towarów kierowanych na rynek Federacji Rosyjskiej jest obowiązkiem ciążącym na eksporterze i powtarzające się przypadki wykrywania przez stronę rosyjską w przesyłkach owoców i warzyw przekroczeń norm zawartości środków ochrony roślin może skutkować dodatkowymi trudnościami w eksporcie tego asortymentu.

Podobał się artykuł? Podziel się!