W  tym roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyciągnęło wnioski z zeszłego roku i dopuściło czasowo do stosowania zaprawę Poncho Pro 600 FS już w połowie lutego, o dwa miesiące wcześniej niż w 2007 r., kiedy to decyzja zapadła akurat wtedy, gdy rolnicy zaczynali siać kukurydzę. Tymczasem ziarno siewne zaprawiane jest w styczniu i w lutym. Zaprawę dopuszczono do obrotu od 22 lutego do 29 kwietnia. Oznacza to, że ziarno zaprawione nią nie może być sprzedawane po 29 kwietnia. Rolnicy, którzy nie zdążą wysiać go do tego czasu, mogą to także zrobić po tym terminie. Gdyby jednak rolnik sprzedał kukurydzę zaprawioną Poncho Pro 600 FS sąsiadowi po 29 kwietnia, wtedy złamie prawo.

Poncho Pro 600 FS jest obecnie jedyną zaprawą do zwalczania zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej. Preparat zawiera w litrze 600 g chlotianidyny. Nie jest dostępny w handlu. Mogą go bowiem jedynie stosować do zaprawiania kukurydzy trzy firmy nasienne: Hodowla Roślin Rolniczych – Nasiona Kobierzyc, Hodowla Roślin Smolice i Obrol Kulczyński. Pierwsze dwie firmy zaprawiają ziarno swoich odmian, a trzecia także usługowo nasiona powierzone.

Kukurydza

W końcowej fazie rejestracji znajduje się herbicyd Boreal 58 WG do zwalczania chwastów w uprawie kukurydzy uprawianej na ziarno i kiszonkę. Jest to reakcja producenta na wycofanie z rynku preparatów zawierających atrazynę. Zgodnie z deklaracją producenta preparat ma skutecznie zwalczać chwasty uodpornione na atrazynę.

Do skutecznie zwalczanych przez Boreal chwastów należą samosiewy rzepaku, fiołek polny, rumian polny, tobołki polne, taszniki, chaber bławatek, krzywoszyj polny, psianka czarna, chwastnica jednostronna, komosa biała i szarłat szorstki.

Boreal jest preparatem doglebowym, który będzie mógł być stosowany jednorazowo w terminie przedwschodowym w pełnej dawce 0,75 kg/ha lub w programie dwuzabiegowym w dawkach dzielonych, np. w pierwszym zabiegu (przedwschodowym) Boreal 58 WG (0,3–0,4 kg/ha), a w drugim (po masowych wschodach chwastów, gdy mają 2 liście, a kukurydza 4–6 liści) – Maister 310 WG (75–100 g/ha) + Actirob 842 EC (1 l/ha).

Substancja aktywna preparatu uaktywnia się wraz z kolejnymi opadami deszczu, co umożliwia zwalczanie następnych pojawiających się falowo wschodów chwastów.

Preparat rozkłada się podczas sezonu wegetacyjnego i nie stwarza zagrożenia dla następnych roślin.