Centrum Doradztwa Technicznego pełni funkcję szkoleniową i pokazową, znaczna część przeznaczona jest pod doświadczenia odmianowe, pestycydowe o charakterze rejestracyjnym. Dominują tu gleby III i IV klasy, zdarzają się V klasy. W sumie na powierzchni 12 ha prowadzonych jest blisko 1800 poletek doświadczalnych.

Na plantacjach pokazowych, które nasza redakcja odwiedziła 19.06 br. porównywaliśmy m.in. działanie herbicydów w poletkach z uprawą pszenicy ozimej, stosowanych jesienią i wiosną. Najlepsze rezultaty odchwaszczania otrzymano przy wczesnojesiennym stosowaniu herbicydów.

Wczesna, jesienna aplikacja preparatów Komplet 560 SC (s. cz: difunfenikan i flufenacet) i Expert Met 56 WG (s.cz.: metrybuzyna i flufenacet) dobrze zadziałała na chwasty. Komplet 560 SC utrzymał plantację wolną od chwastów aż do tej pory, a Expert Met 56 WG zlikwidował miotłę zbożową i ograniczył rozwój chwastów dwuliściennych. Wiosną na poletku, gdzie widoczne były chwasty dwuliścienne zastosowano preparat Sekator 125 OD (s. cz.: jodosulfuron metylosodowy i amidosulfuron).

W przypadku zwalczania trudnej do usunięcia miotły zbożowej, często uodpornionej na herbicydy z grupy sulfonylomoczników stosuje się preparaty o odmiennym mechanizmie działania. W tą praktykę wpisują się preparaty Komplet 560 SC i Expert Met 56.

W wiosennym odchwaszczaniu dobry rezultat uzyskano po aplikacji preparatów Huzar Activ 387 OD (s.cz.: jodosulfuron metylosodowy i 2,4-D) oraz mieszaniny zbiornikowej Puma Uniwersal 069 EW (s.cz.: fenoksaprop-P-etylu) z Sekatorem 125 OD.

Ten sezon naznaczony jest w wielu regionach poza powszechnie występującym mączniakiem prawdziwym, septoriozą paskowaną także rdzą przede wszystkim żółtą. Na poletkach testowana jest skuteczność ochrony fungicydowej, a do doświadczeń wybierane są odmiany najbardziej podatne na atak patogenów. W pszenicy ozimej wykorzystano dwa koncepty ochrony fungicydowej: Fusaro Xpro i Univo Xpro, oparte na substancjach czynnych z grupy karboksyamidów i strobiluryn.

Fusaro Xpro polecany jest na plantacje z silną presją fuzarioz, chorób podstawy źdźbła, brunatnej plamistości liści i z mniejszym nasileniem mączniaka prawdziwego. Pakiet przydatny jest na pola z uproszczoną agrotechniką i zmianowaniem.