Trzeba pogodzić się z myślą, że już wkrótce obrona upraw przed chwastami nie będzie mogła się opierać wyłącznie o środki chemiczne. Zasady integrowanej ochrony roślin narzucają na rolników obowiązek wykorzystywania przede wszystkim metody agrotechnicznej - zmianowanie, oraz mechanicznej - różnego typu opielacze i brony. Herbicydy mają być środkiem ostatecznym, wykorzystywanym w sposób maksymalnie ograniczony.

Zatem w uprawach zbóż trzeba będzie powrócić to starych metod naszych dziadków, czyli bronowania zasiewów. Musimy mieć świadomość, że zabieg ten z całą pewnością nie zniszczy chwastów rozłogowych, a więc np. perzu. Chwasty jare, wschodzące z nasion wiosną, są natomiast efektywnie eliminowane. Muszą być jednak spełnione pewne warunki.

Pierwszy dotyczy wilgotności gleby. Poprawną pracę brony mamy wówczas, gdy pod wpływem jej działania wierzchnia warstwa gleby rozsypuje się na gruzełki. Drugi warunek, to wczesna faza rozwojowa chwastów. Największą skuteczność ich niszczenia przy pomocy bronowania osiągniemy, kiedy są one w fazie liścieni bądź wykształcania pierwszych liści właściwych.

W zbożach ozimych bronowanie zwalcza łagodne objawy pleśni, a także wspomaga krzewienie roślin. Poprzez przerwanie systemu kapilarnego ogranicza straty wody z gleby na skutek parowania i powoduje dotlenienie korzeni. Bronowanie przeprowadzone w okresie 2-3 dni po rozsianiu nawozu azotowego przynajmniej częściowo miesza go z glebą, co w sposób nieunikniony ogranicza straty N do atmosfery.

Pszenicę ozimą, pszenżyto ozime i późno siane żyto można bronować na wiosnę dwu- lub trzykrotnie. Ze względu na możliwość odsłonięcia węzła krzewienia, rozpylenia gleby i tym samym gorsze przezimowanie zbóż, niewskazane jest stosowanie tego zabiegu jesienią.

W tym przypadku pierwsze bronowanie, ze względu na duże pozimowe zagęszczenie gleby należy wykonać broną średnią, a dopiero następne lekkimi bronami specjalnymi - tymi samymi, które stosujemy w zbożach jarych.

Zboża jare bronuje się po raz pierwszy 5-7 dni po zasiewie. Drugie bronowanie należy wykonać w czasie tzw. piórkowania (wschody zbóż), a po raz trzeci po wytworzeniu przez nie czwartego liścia. W razie konieczności powtarza się je po tygodniu. Ważne, żeby nie bronować zbóż w okresie od wschodów do wykształcenia 4 liścia. W tej fazie rozwoju są one bardzo wrażliwe na wszelkie uszkodzenia mechaniczne.