W związku z rozpoczynającym się sezonem wegetacyjnym oraz początkiem kwitnienia roślin będących pożytkiem dla owadów zapylających przypominamy by podczas wykonywania zabiegów insektycydowych zachować wszelkie procedury w celu ochrony zapylaczy.

Nieprawidłowo wykonane zabiegi ochrony roślin zwłaszcza przy użyciu sprzętu niesprawnego technicznie oraz w nieprawidłowych terminach jak również w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy niesie ze sobą poważne ryzyko dla pszczół i innych owadów pożytecznych.

Z uwagi na wielką rolę pszczół jaką odgrywają w zapylaniu, apelujemy o rozwagę w stosowaniu w swoim gospodarstwie środków ochrony roślin i wykonywanie zabiegów wyłącznie po zakończonych lotach owadów zapylających.

Obecność pszczół na plantacji rzepaku jest niezbędna do prawidłowego zapylenia roślin. W rzpepaku np. gwarantuje bowiem skrócenie kwitnienia łanu, zwiększenie współczynnika zawiązywania nasion, wpływa pozytywnie na wcześniejsze uformowanie i dojrzewanie łuszczyn oraz na zwiększenie liczby i jakości zawiązywanych nasion w łuszczynie.

Podobał się artykuł? Podziel się!