Jednym z etapów współpracy było przeprowadzenie badania świadomości użytkowników środków ochrony roślin w temacie właściwego postępowania z pustymi opakowaniami po tych produktach. Według tych badań 70 proc. badanych respondentów postępuje z nimi prawidłowo i puste opakowania oddaje do sklepu. Nieco gorzej jest z działkowcami i ogrodnikami-amatorami. Tylko co trzeci nieprofesjonalny użytkownik środków ochrony roślin wie jak powinien postępować z pustymi opakowaniami, a wiedza na temat pestycydów jest bardzo powierzchowna. W związku z powyższym Fundacja Nasza Ziemia i Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin będą wspólnie edukować wszystkich użytkowników środków ochrony roślin: profesjonalnych i amatorów, w jaki sposób postępować z opakowaniami. Obie instytucję mają nadzieję w przyszłości na poprawienie tych wyników.

- Od 13 lat pod hasłem Liczy się każde opakowanie edukujemy rolników jak prawidłowo postępować z opakowaniami po środkach ochrony roślin. Bardzo cieszy nas, że 70% z nich wie jak postępować i oddaje opakowania. Ale wierzymy, ze możemy zrobić więcej. Dzięki wspólnym działaniom z Fundacją Nasza Ziemia mamy możliwość dotrzeć do szerszej grupy odbiorców. Chcemy, aby wszyscy użytkownicy środków ochrony roślin, zarówno rolnicy, właściciele ogrodów, jak i działkowy, wiedzieli co zrobić z opakowaniami po nich – powiedziała Aleksandra Mrowiec z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin. 

Przypomnijmy raz jeszcze, że PSOR jest inicjatorem ogólnopolskiego systemu zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin – System PSOR. System ten stał się modelowym rozwiązaniem dla użytkowników środków ochrony roślin. Rolnik po wykorzystanym zabiegu, trzykrotnie płucze opakowanie a następnie oddaje je do sklepu. Nie ponosi żadnych kosztów. Sklep przyjmuje opakowania, a Operator Systemu odbiera je i zagospodarowuje. Zebrane odpady są poddawane recyklingowi i procesowi odzysku energetycznego w spalarniach i współspalarniach. W ten sposób System PSOR implementuje przepisy prawne, które zobowiązują użytkowników środków ochrony roślin do zwracania opakowań, sprzedawców do ich przyjmowania, a producentów i importerów do zorganizowania systemu  i zagospodarowania opakowań.