Zdaniem Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin raport EFSA na temat domniemanego ryzyka dla pszczół stwarzanego przez neonikotynoidy nie dostarcza żadnych podstaw do ograniczenia lub zakazania stosowania tej technologii, mającej zasadnicze znaczenie dla zrównoważonego rolnictwa w Europie. Raport ten jednakże może stwarzać wrażenie, że ograniczenie stosowania neonikotynoidów rozwiązałoby problem. Niestety w pierwszej kolejności takie ograniczenia dotkną rolników i opłacalności tej branży. Zaniechanie stosowania tej nowoczesnej technologii istotnie wpłynie zarówno na wysokość plonów, jak i na ceny produktów rolnych.

W swoim raporcie EFSA skoncentrowała się na potencjalnym ryzyku pomijając istotne informacje na temat metod ograniczenia ryzyka oraz programów monitoringowych zrealizowanych przez kraje członkowskie, "ocena opiera się w znacznym stopniu na teorii zamiast na aspektach praktycznych" - uważa PSOR.

Poniżej przedstawiamy stanowisko PSOR dotyczące raportu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Skutki wycofania substancji aktywnych z grupy neonikotynoidów (NNi) z zapraw nasiennych i środków ochrony roślin.

Niniejsza informacja zawiera jedynie najistotniejsze fakty nt. skutków wycofania NNi.

Czym są zaprawy nasienne?
Zaprawy nasienne to jedna z najbardziej zaawansowanych form ochrony roślin. Zaprawione nasiona powlekane są otoczką polimerową, która uniemożliwia przedostawanie się pyłu do środowiska w momencie wysiewu. Technologia ta jest tak wysoce zaawansowana, że w zaprawie 1 kg nasion rzepaku NNi stanowią zaledwie 2 gramy.

Zdaniem Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin raport Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) na temat domniemanego ryzyka dla pszczół stwarzanego przez neonikotynoidy nie dostarcza żadnych podstaw do ograniczenia lub zakazania stosowania tej technologii, mającej zasadnicze znaczenie dla zrównoważonego rolnictwa w Europie. Raport ten jednakże może stwarzać wrażenie, że ograniczenie stosowania neonikotynoidów rozwiązałoby problem. Niestety w pierwszej kolejności takie ograniczenia dotkną rolników i opłacalności tej branży. Zaniechanie stosowania tej nowoczesnej technologii istotnie wpłynie zarówno na wysokość plonów jak i na ceny produktów rolnych.