Państwa członkowskie muszą do 30 września 2013 r. cofnąć lub zmienić obowiązujące pozwolenia, tak aby dostosować się do ograniczeń wprowadzonych przez UE. Mogą one dopuścić wykorzystywanie najpóźniej do 30 listopada istniejących zapasów.

Jak na tę decyzję zareagowały organizacje branżowe?

- Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie czasowego zakazu stosowania neonikotynoidów nie rozwiąże problemu pogarszającego się stanu zdrowia rodzin pszczelich, może natomiast przyczynić do strat w polskim rolnictwie i utraty miejsc pracy - mówi portalowi farmer.pl Anna Tuleja z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Jak dodała, według powszechnej opinii naukowców nie istnieje jedna, wyłączna przyczyna wymierania rodzin pszczelich, lecz istnieje wiele czynników, które przyczyniają się do pogarszania się stanu zdrowia owadów zapylających. Należą do nich: pasożyty i choroby bakteryjne, problemy genetyczne pszczół, złe odżywianie i niewłaściwe stosowanie pestycydów.

- Opinię tą potwierdza kompleksowe sprawozdanie naukowe na temat zdrowia pszczół opublikowane 2 maja br. przez Departament Rolnictwa USA (USDA) i Agencję Ochrony Środowiska (EPA). Badania przeprowadzone przez Laboratorium Referencyjne Komisji Europejskiej wśród pszczelarzy i innych laboratoriów również potwierdzają, że istnieje wiele czynników mających wpływ na zdrowie pszczół, pestycydy stanowią jeden z mniej istotnych z nich - podkreśliła Tuleja.

Członkowie Stowarzyszenia czują się zobowiązani do aktywnego i lepszego naukowego zrozumienia problemów zdrowotnych pszczół i do dalszych badań tego problemu.

- W tym celu angażują się w badania nad zwalczaniem warrozy oraz w rozwój siedlisk i pożytków dla pszczół i innych zapylaczy. Od wielu lat opracowują i wdrażają coraz lepsze metody ograniczania ryzyka stosowania środków ochrony roślin. PSOR jest zdania, że najważniejsze działania to przede wszystkim bezpieczne stosowanie środków zarówno dla środowiska, jak i dla człowieka, wprowadzenie dokładnego i niezależnego systemu monitoringu pestycydów w środowisku oraz obowiązkowe upowszechnianie i promowanie dobrych praktyk w tym zakresie - powiedziała przedstawicielka PSOR.

Podobał się artykuł? Podziel się!