W zamieszczonym programie identyczne warianty nie zostały oddzielone liniami poziomymi. Analogiczne zalecenia są przydatne w razie braku, któregoś z nich na rynku, a także pozwalają wybrać tańszą opcję zwalczania chwastów.

W obecnym sezonie wielu rolników nie zdążyło przystąpić do ochrony jesienią. Stąd bardzo istotny jest termin wykonania zabiegów. Powinny być wykonane tak szybko, jak tylko pozwolą na to warunki klimatyczne. Konieczne jest wyeliminowanie konkurencji chwastów, zwłaszcza tych, które przezimowały. Analizując zalecenia łatwo spostrzec, że zdecydowana liczba zabiegów może być wykonana bezpośrednio po ruszeniu wegetacji, w fazie drugiego lub trzeciego liścia pszenicy, albo na początku krzewienia. W praktyce okres wykonywania zabiegów może okazać się tym samym terminem – zaraz po ruszeniu wegetacji.

Ze względu na zróżnicowane występowanie gatunków chwastów, ochronę można podzielić na trzy podstawowe warianty. Zwalczanie tylko chwastów jednoliściennych lub dwuliściennych oraz jednocześnie ich wszystkich. Program od kilku lat nie uległ większym zmianom. Do największych należy wycofanie lub wprowadzenie nowych herbicydów i fabrycznych mieszanin, ale w ramach tych samych substancji aktywnych. W zakresie nieco odnowionego programu warto zapoznać się z kilkoma interesującymi wskazówkami.

W zwalczani chwastów jednoliściennych ciągle nowością jest Axial 100 EC. Należy go stosować z adiuwantem w proporcji: jedna część preparatu plus trzy części wspomagacza. Grasp 250 EC został zastąpiony formulacją Grasp 400 SC. Puma Uniwersal 069 EW doczekała się trzech odpowiedników. Warto wykorzystać zalecenia stosowania  preparatu Foxtrot 069 EW w obniżonej dawce, ale łącznie z adiuwantem. Obok preparatu Attribut 70 WG na rynek wprowadzono środek analogiczny Attribut 70 SG. Warto przypomnieć, że te dwa preparaty wykazują średnie działanie, na niektóre chwasty dwuliścienne.