- Ewentualne wyeliminowanie z rynku kolejnych preparatów zawierających acetochlor może sprawić, że problem jeszcze bardziej pogłębi. Należy dodać, że utrata kolejnych produktów do ochrony kukurydzy może wpłynąć na wzrost kosztów produkcji, które już teraz są bardzo wysokie. W związku powyższym Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych jest przeciwny wycofania tej grupy środków ochrony roślin - uważają PZPRZ.

Jak przypominają 11 października 2011 r. miało miejsce głosowanie w sprawie substancji aktywnej acetochlor . Zaproponowane przez Komisje Europejską stanowisko, aby nie dopuścić jej do stosowania nie uzyskało poparcia większości krajów członkowskich i nie zostało przyjęte.

- W związku z powyższym, rozstrzygnięcie tej sprawy powierzono specjalnie powołanemu Komitetowi Odwoławczemu, który ma podjąć ostateczną decyzję w czasie najbliższych 3, 4 tygodni. Komisja Europejska podkreśla, że podczas tego spotkania mogą być rozpatrywane dodatkowe, przedłożone przez poszczególne kraje członkowskie propozycje ograniczenia ryzyka wynikającego ze stosowania przedmiotowej substancji aktywnej. Odpowiednia modyfikacja obecnego zakresu stosowania acetochloru , np. przez ograniczenie dopuszczalnej liczby zabiegów, eliminuje potencjalne, teoretyczne zagrożenia które zostały wskazane przez Komisję Europejską. Pełna ocena dokumentacji przeprowadzona przez upoważnione podmioty merytoryczne w Hiszpanii i potwierdza, że zaproponowane ograniczenia do zakresu stosowania acetochloru w pełni odpowiadają na zarzuty postawione przez KE - podaje PZPRZ.

Podobał się artykuł? Podziel się!