Zwalczanie mszyc
(po pojawieniu się szkodników) i dokarmianie dolistne ziemniaków:
 • Aztec 140 EW (0,7) lub Tamaron 600 SL (1) + Mikrosol Zm (2),
 • Karate 025 EC (0,3) + Basfoliar 36 Extra (10) lub Basfoliar 12-4-6 (10) lub Mikrosol Mn 200 (1,5) lub Ekolist mono Bor (2) lub Solubor DF (1-3),
 • Karate 025 EC (0,3) lub Mospolan 20 SP (0,15) + Basfoliar 36 Extra (10) lub Basfoliar 12-4-6 (10) lub Ekolist Standard (3) lub Mikrosol Zm (2),
 • Pirimor 500 WG (0,5) + Borvit (1,5) lub Ekolist Standard (3) lub Fostar (5) lub Mikrosol U (1).
Zwalczanie stonki ziemniaczanej
(po pojawieniu się szkodników) i dokarmianie dolistne ziemniaków:
 • Actara 25 WG (0,08) lub Bulldock 025 EC (0,2) lub Cyperkill Super 25 EC (0,1) lub Decis 2,5 EC (0,2) lub Fury 100 EW (0,15) lub Nurelle D 550 EC (0,4) + Basfoliar 36 Extra (10) lub Basfoliar 12-4-6 (10) lub Mikrosol Zm (2) lub Solubor DF (1-3),
 • Alfamor 050 SC (0,2) lub Alfazot 050 EC (0,2) lub Bulldock 025 EC (0,25) lub Decis 2,5 EC (0,2) lub Fury 100 EC (0,1) lub Karate 025 EC (0,2) lub Patriot 2,5 EC (0,2) lub Ripcord Nowy 050 EC (0,2) lub Ripcord Super 050 EC (0,2) + Basfoliar 36 Extra (10) lub Basfoliar 12-4-6 (10),
 • Bancol 50 WP (0,3) + Basfoliar 36 Extra (10) lub Basfoliar 12-4-6 (10) lub Borvit (1,5) lub Insol 7 (1) lub Mikrosol Mn 200 (1,5) lub Plonvit K (2) lub Tytanit (0,2),
 • Bulldock 025 EC (0,2) lub Cyperkill Super 25 EC (0,1) lub Mospilan 20 SP (0,06) + Basfoliar 36 Extra (10) lub Basfoliar 12-4-6 (10) lub Ekolist Standard (4),
 • Bulldock 025 EC (0,2) lub Fury 100 EC (0,15) lub Sumi-Alpha 050 EC (0,2) + Basfoliar 36 Extra (10) lub Basfoliar 12-4-6 (10) lub Mikrosol Mn 200 (1,5),
 • Bulldock 025 EC (0,25) lub Cyperkill Super 25 EC (0,1) lub Decis 2,5 EC (0,2) lub Fastac 100 EC (0,1) lub Fury 100 EW (0,15) lub Karate Zeon 100 CS (0,06) lub Sumi-Alpha 050 EC (0,25) + Ekolist PK (9),
 • Decis 2,5 EC (0,2) + Basfoliar 36 Extra (10) lub Basfoliar 12-4-6 (10) lub Ekolist Standard (4) lub Insol 7 (1) lub Insol PK (9) lub Mikrosol Mn 200 (1,5) lub Mikrosol U (1) lub Solubor DF (1-3) lub Tytanit (0,2),
 • Fastac 100 EC (0,08) + Basfoliar 36 Extra (10) lub Basfoliar 12-4-6 (10) lub Borvit (1,5) lub Ekolist Standard (4) lub Fostar (5) lub Mikrosol Mn 200 (1,5) lub Mikrosol U (1) lub Solubor DF (1-3),
 • Karate 025 EC (0,2) + Basfoliar 36 Extra (10) lub Basfoliar 12-4-6 (10) lub Borvit (1,5) lub Ekolist Standard (3) lub Ekolist mono Bor (2) lub Fostar (5) lub Mikrosol Mn 200 (1,5) lub Mikrosol Zm (1,5) lub Plonvit K (2) lub Solubor DF (1-3) lub Tytanit (0,2).
Zwalczanie zarazy ziemniaka i dokarmianie dolistne (wg sygnalizacji):
 • Acrobat MZ 69 WP (2) + Mikrosol U (1) lub Mikrosol Zm (1,5) lub Plonvit K (2),
 • Antracol 70 WP (1,8) lub Brestanid 502 SC (0,5) lub Previcur 607 SL (3) lub Tatoo 550 SC (3) + Ekolist Standard (3) lub Mikrosol U (1), 
 • Bravo 500 SC (2) + Borvit (1,5) lub Ekolist Standard (3) lub Insol 7 (1) lub Mikrosol Mn 200 (1,5) lub Mikrosol Zm (2) lub Tytanit (0,2), 
 • Curzate M 72,5 WP (2,4) + Insol 7 (1) lub Mikrosol U (1) lub Mikrosol Zm (1,5), 
 • Dithane M 45 80 WP (2) + Borvit (1,5) lub Plonvit K (2) lub Tytanit (0,2), 
 • Dithane 75 WG (2) + Borvit (1,5) lub Ekolist Standard (3) lub Insol 7 (1) lub Mikrosol U (1),
 • Miedzian 50 WG (5) + Borvit (1,5) lub Ekolist Standard (4) lub Mikrosol Zm (1,5) lub Tytanit (0,2),
 • Penncozeb 455 SC (3) + Ekolist Standard (4),
 • Penncozeb 455 SC (3) lub Sandofan Manco 64 WP (2) + Mikrosol Zm (1,5).
Ze względu na szybko zmieniają­cą się trwałość i jakość roztworu powinno się zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu łącznym mieszanin: Bulldock 025 EC + Ekolist PK, Cyperkill Super 25 EC + Ekolist PK, Decis 2,5 EC + Bravo 500 SC, Decis 2,5 EC + Ekolist PK, Fastac 100 EC + Bravo 500 SC, Fastac 100 EC + Ekolist PK, Fury 100 EW + Ekolist PK, Karate 025 EC + Sandofan Manco 64 WP, Karate Zeon 100 CS + Ekolist PK, Sumi-Alpha 050 EC + Ekolist PK.

Źródło: "Farmer" 10/2005

Podobał się artykuł? Podziel się!