Z danych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa wynika, że do walki z rdzą należy przystąpić zwłaszcza w południowych regionach kraju. Próg ekonomicznej szkodliwości dla niej wynosi w fazie strzelania w źdźbło – 10 proc. źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia, a w fazie kłoszenia - pierwsze objawy porażenia na liściu podflagowym lub flagowym.

Porażeniu rdzą brunatną ulegają najczęściej blaszki i pochwy liściowe, na których widoczne są owalne, niezlewające się ze sobą brunatno-rdzawe poduszeczki.

Wystąpienie tej choroby wpływa na obniżenie dorodności ziarna i ogólnej masy plonu, a także zdrobnienie ziarna i obniżenie jego wartości odżywczej. Dlatego rolnicy powinni sprawdzić swoje plantacje, pod kątem pojawienie się jej w łanach. Bez interwencji fungicydowej problem może jeszcze się nasilić. Generalnie zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin można wykonywać zapobiegawczo lub interwencyjnie do końca fazy kłoszenia.

Rdza brunatna preferuje temperatury w dzień sięgające 12–24ᵒC, a w nocy 0–12ᵒC. Niekoniecznie musi być wilgotno, a nasłonecznienie – powinno trwać co najmniej 5 godzin.

Wybrane preparaty do walki z rdzą brunatną w uprawie pszenicy ozimej na podstawie danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w nawiasie substancja czynna):
- Acanto 250 SC (pikoksystrobina),
- Acanto Prima 38 WG (cyprodynil, pikoksystrobina),
- Adexar 125 EC (fluksapyroksad,epoksykonazol),
- Adexar Plus (piraklostrobina, fluksapyroksad, epoksykonazol),
- Agria Azoksystrobina 250 SC (azoksystrobina),
- Allegro 250 SC (krezoksym metylu, epoksykonazol),
- Amadeus 225 EC (protiokonazol, biksafen),
- Amistar 250 SC (azoksystrobina),
- Arbiter 520 EC (prochloraz, tebukonazol, proquinazid)
- Ares 250 EC (propikonazol),
- Artea 330 EC (propikonazol, cyprokonazol),
- Atleta 480 SC (chlorotalonil, azoksystrobina),
- Atol 250 SC (azoksystrobina),
- Atos 250 SC (azoksystrobina),
- Aviator Xpro 225 EC (protiokonazol, biksafen),
- Balear 720 SC (chlorotalonil),
- Barclay Bolt XL EC (propikonazol),
- Barclay Propizole EC (propikonazol),
- Bell 300 SC (boskalid, epoksykonazol),
- Boogie Xpro 400 EC (spiroksamina, protiokonazol, biksafen),
- Bounty 430 SC (tebukonazol),
- Bumper Super 490 EC (prochloraz, propikonazol),
- Capalo 337,5 SE (fenpropimorf, metrafenon,epoksykonazol),
- Ceando 183 SC (metrafenon, epoksykonazol),
- Chefara 330 EC (propikonazol, cyprokonazol),
- Clayton Tabloid EW (tebukonazol),
- Corbel 750 EC (fenpropimorf),
- Credo 600 SC (chlorotalonil, pikoksystrobina),
- Darcos 250 EW (tebukonazol),
- Dedal 497 SC (tiofanat metylowy, epoksykonazol),
- Diskobol 480 SC (chlorotalonil, azoksystrobina),
- Dobromir 250 SC (azoksystrobina),
- Domnic 250 EW (tebukonazol),
- Duett Star 334 SE (fenpropimorf, epoksykonazol),
- Duett Ultra 497 SC (tiofanat metylowy, epoksykonazol),
- Dultreks - Pro 497 SC (tiofanat metylow, epoksykonazol),
- Eminent 125 ME (tetrakonazol),
- Eminent Star 312 SE (chlorotalonil, tetrakonazol),
- Envoy (piraklostrobina, epoksykonazol),
- Epoksy 125 SC (epoksykonazol),
- Erasmus 250 EW (tebukonazol),
- Falcon 460 EC (spiroksamina, tebukonazol, triadimenol),
- Fandango 200 EC (protiokonazol, fluoksastrobina),
- Fender 250 EC (propikonazol),
- Galileo 250 SC (pikoksystrobina),
- Gerana (epoksykonazol),
- Globaztar 250 SC (azoksystrobina),
- Golden Prochloraz 450 EC (prochloraz),
- Helicur 250 EW (tebukonazol),
- Impact 125 SC (flutriafol),
- Input 460 EC (spiroksamina, protiokonazol),
- Intizam 497 SC (tiofanat metylowy, epoksykonazol),
- Intizam SC (tiofanat metylowy, epoksykonazol),
- Jay 250 SC (azoksystrobina),
- Jetzone 250 EC (propikonazol),
- Joga 250 EC (propikonazol),
- Juwel TT 483 SE (fenpropimorf, epoksykonazol, krezoksym metylu),
- Kask 250 SC (azoksystrobina),
- Leander 750 EC (fenpropidyna),
- Lerak 200 EC (tebukonazol, azoksystrobina),
- Limero (fenpropimorf),
- Martens 600 SC (chlorotalonil, pikoksystrobina),
- Matsuri 250 EC (propikonazol),
- Menara 410 EC (propikonazol, cyprokonazol),
- Mirador 250 SC (azoksystrobina),
- Mirador Forte 160 EC (tebukonazol, azoksystrobina),
- Moderator 303 SE (tiofanat metylowy, tetrakonazol),
- Mondapropico EC (propikonazol),
- Olympus 480 SC (chlorotalonil, azoksystrobina),
- Opera Max 147,5 SE (piraklostrobina, epoksykonazol),
- Opera Top (piraklostrobina, epoksykonazol),
- Pixel Prima 38 WG (cyprodynil, pikoksystrobina),
- Plinker 600 SC (chlorotalonil, pikoksystrobina),
- Prokarb 380 EC (prochloraz, karbendazym),
- Proline Max 460 EC (spiroksamina, protiokonazol),
- Propico 250 EC (propikonazol),
- Propicoflash EC (propikonazol),
- Prosaro 250 EC (protiokonazol, tebukonazol),
- Raster 125 SC (epoksykonazol),
- Rekord 125 SC (epoksykonazol),
- Respekto 125 SC (epoksykonazol),
- Reveller 280 SC (pikoksystrobina, cyprokonazol),
- Riza 250 EW (tebukonazol),
- Rubric 125 SC (epoksykonazol),
- Safir 125 SC (epoksykonazol),
- Sammisto 250 SC (azoksystrobina),
- Sarfun Pro 187,5 SC (karbendazym, propikonazol),
- Seguris 215 SC (izopirazam, epoksykonazol),
- Sherlock 280 SC (pikoksystrobina, cyprokonazol),
- Sigma 215 SC (izopirazam, epoksykonazol),
- Sokolov 250 EW (tebukonazol),
- Sokół 460 EC (spiroksamina, tebukonazol, triadimenol),
- Soligor 425 EC (spiroksamina, tebukonazol, protiokonazol), -
- Soprano 125 SC (epoksykonazol),
- Sparta 250 EW (tebukonazol),
- Spekfree 430 SC (tebukonazol),
- Starami 250 SC (azoksystrobina),
- Starpro 430 SC (tebukonazol),
- Strobi 250 SC (azoksystrobina),
- Swing Plus (dimoksystrobina, epoksykonazol),
- Swing Top 183 SC (dimoksystrobina, epoksykonazol),
- Tango Star (fenpropimorf, epoksykonazol),
- Tarcza Łan 250 EW (tebukonazol),
- Tebu 250 EW (tebukonazol),
- Tenore 400 EW (prochloraz, tebukonazol),
- Tern Premium 575 EC (fenpropidyna, propikonazol),
- Tilt Turbo 575 EC (fenpropidyna, propikonazol),
- Toledo 250 EW (tebukonazol),
- Topsin M 500 SC (tiofanat metylowy),
- Track 300 SC (boskalid, epoksykonazol),
- Troja 250 EW (tebukonazol),
- Vareon 520 EC (prochloraz, tebukonazol, proquinazid),
- Ventur 300 SC (boskalid, epoksykonazol),
- Vertisan 200 EC (pentiopyrad),
- Weto 250 EC (propikonazol),
- Wirtuoz 520 EC (prochloraz, tebukonazol, proquinazid),
- Yamato 303 SE (tiofanat metylowy, tetrakonazol),
- Zafir 400 EW (prochloraz, tebukonazol),
- Zamir 400 EW (prochloraz, tebukonazol),
- Zantara 216 EC (tebukonazol, biksafen),
- Zenit 575 EC (fenpropidyna, propikonazol).

Podobał się artykuł? Podziel się!