Polski rynek środków ochrony roślin, podobnie jak inne rynki europejskie, odnotował silny wzrost sprzedaży w 2008 r. Dotyczył on wszystkich upraw z wyjątkiem buraka cukrowego, którego obszar uprawy mocno się zmniejszył. Głównym powodem tej sytuacji były wysokie ceny skupu zbóż, kukurydzy i rzepaku już na początku sezonu, co było korzystną alternatywą do uprawy buraka cukrowego – wskazuje Bayer Crop Science. W konsekwencji rolnicy inwestowali np. w ochronę fungicydową zbóż, aby zwiększyć plon.

Bayer CropScience uzyskał najlepsze wyniki finansowe w swojej historii – poinformowała firma na konferencji prasowej. Do tego sukcesu przyczyniły się w dużym stopniu, wprowadzane w ostatnich 3 latach, nowe i innowacyjne produkty takie, jak: fungicydy zbożowe Univo™ i Fusaro™, herbicydy zbożowe Sekator® i Atlantis®, fungicyd w uprawie ziemniaka – Infinito®.

Celem firmy na najbliższe lata jest wzbogacenie asortymentu poprzez wprowadzanie 4-5 nowych produktów rocznie. Mamy nadzieję, że dzięki temu rolnicy będą mogli cieszyć się większą wydajnością upraw.

Duży popyt na nowatorskie produkty ochrony roślin i nasiona umożliwił znaczne rozszerzenie działalności firmy Bayer CropScience w pierwszym półroczu 2008 r. Przychody ze sprzedaży po korektach z tytułu różnic kursowych i zmian w składzie palety produktów wzrosły w pierwszych sześciu miesiącach 2008 r. o 19 proc. i osiągnęły wartość 3,78 mld EUR. Dzięki znacznemu wzrostowi wolumenu sprzedaży oraz wyższym cenom, spółka była w stanie z nawiązką zrekompensować wpływ niekorzystnych kursów walut. Manfred Weiser zauważył, że ceny produktów oferowanych przez Bayer CropScience wzrosły jedynie o 2 proc. To bardzo umiarkowany wzrost – powiedział Weiser.

Do wzrostów przyczyniły się głównie wyniki działu ochrony roślin, który odnotował zwiększenie sprzedaży o 17 proc., do poziomu 3,15 mld EUR (w porównaniu z 2,7 mld EUR w 2007 r.).

Największy wzrost dały fungicydy. Wyniósł on 39 proc. Bayer CropScience odnotował wyjątkowo wysokie tempo wzrostu sprzedaży w ramach portfela nowych, innowacyjnych substancji aktywnych wprowadzonych na rynek po 2000 r. W Polsce najlepiej sprzedawał się fungicyd z substancją aktywną Protiokonazol, który zwalcza choroby grzybowe w zbożach i rzepaku.