Na rynku są środki ochrony roślin w różnej formie użytkowej, od SC – koncentrat stężonej zawiesiny do rozcieńczenia wodą, do WG – granulat do sporządzenia zawiesiny wodnej i inne. Ale pojawiły się też nowe rozwiązania. Jest nią forma ODesi, która zapewnia lepsze rozprzestrzenianie się cieczy roboczej na liściach chwastów lub technologia SX. Nowe formulacje są często mieszaninami dwu lub więcej współdziałających ze sobą substancji aktywnych. Ich wieloskładnikowość właśnie wpływa na poszerzenie spektrum zwalczania chwastów, ale też i na większą skuteczność biologiczną i stabilność działania preparatów. Ważnym czynnikiem jest włączanie do niej substancji aktywnych, nie tylko o odmiennej budowie chemicznej, ale również odznaczających się innym mechanizmem działania, co pozwala na ograniczenie rozwoju odporności chwastów na herbicydy.

Dobrym rozwiązaniem w zakresie właśnie tych nowych formulacji środków ochrony na etapie ich rozwoju i produkcji jest wprowadzanie bardziej rozpuszczalnych soli, a także włączanie w skład formulacji substancji towarzyszących, najczęściej adiuwantów o działaniu wielokierunkowym. Poprawiają one bowiem kompleksowo właściwości cieczy opryskowej, co ma niezwykły wpływ na jej jakość na przykład całkowitą rozpuszczalność środka, brak pienienia itp. Nie bez znaczenia są też inne zalety, które podwyższają efektywność przeprowadzenia oprysku takie jak: zatrzymanie kropel cieczy np. na chwastach, jak również zwiększenie wnikania substancji aktywnej do komórek rośliny, a w konsekwencji większej dostępności w miejscu działania.

Forma OD to koncentrat w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą. Krople stają się płaskie, przedostają się przez warstwę woskową liścia do jego wnętrza i preparat jest rozprowadzany wewnątrz całej rośliny. Płynna formulacja posiada wiele właściwości, które zapewniają zwiększenie efektywności i wygodę stosowania. Na przykład w Sekator 125 OD podwojono zawartość substancji aktywnych, co przynosi oszczędność w transporcie i składowaniu produktu oraz ułatwia jego dawkowanie. Herbicyd stosuje się w zmniejszonych o połowę dawkach w stosunku do poprzedniej formulacji WG. Firma Bayer CropScience wprowadziła formulację OD na rynek i uzupełnia kolejnymi produktami paletę swoich środków. Wśród nich są nie tylko herbicydy, ale też insektycyd Proteus 110 OD.