Sprzedaż w czwartym kwartale 2012 r. wynosiła 19,6 mld euro i była o 9 proc. wyższa w porównaniu z tym samym kwartałem ubiegłego roku. Wzrost wynikał głównie z wyższych wolumenów w prawie wszystkich segmentach oraz z cen i różnic kursowych.

Za cały rok BASF zwiększył sprzedaż do 78,7 mld euro, co stanowi wzrost o 7 proc. w porównaniu z rokiem 2011. EBIT przed uwzględnieniem wydarzeń nadzwyczajnych uległ poprawie o 5 proc. do 8,9 mld euro, a EBIT o prawie 5 proc. do ok. 9 mld euro. Dochód netto obniżył się o 1,3 mld euro do 4,9 mld euro, częściowo ze względu na wyższy wkład w zyski ze strony segmentu ropy i gazu, a zarazem znacznie wyższych podatków. Ponadto zyski ze sprzedaży udziałów BASF w K+S Aktiengesellschaft w roku 2011 były w głównej mierze wolne od podatku.

Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Rada Dyrektorów Wykonawczych i Rada Nadzorcza zaproponują wyższą dywidendę na poziomie 2,60 euro za jedną akcję. Stanowi to wzrost o 0,10 euro w porównaniu z ubiegłym rokiem. Na podstawie ceny akcji na koniec 2012 r. na poziomie 71,15 euro zysk z dywidendy wynosiłby 3,65 proc.

- Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w kwocie 6,7 mld euro po raz kolejny osiągnęły wysoki poziom - powiedział dr Hans-Ulrich Engel, dyrektor finansowy BASF. Wskaźnik kapitałów własnych wynoszący 40,1 proc. utrzymał się na wysokim poziomie.

Jakie są perspektywy na rok 2013?

Perspektywy BASF na rok 2013 oparte są na następujących warunkach ekonomicznych (w nawiasie dane za ubiegły rok):
- światowy wzrost gospodarczy: +2,4 proc. (+2,2 proc.)
- wzrost globalnej produkcji chemicznej: +3,6 proc. (+2,6 proc.)
- średni kurs euro/dolar 1,30 dolarów za 1 euro (1,28 dolarów za 1 euro)
- średnia cena ropy 110 dolarów za baryłkę (112 dolarów za baryłkę).

- Naszym celem jest uzyskanie ponownie wzrostu w roku 2013 i przekroczenie poziomów sprzedaży i EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych z roku 2012 - powiedział dr Kurt Bock, Przewodniczący Rady Dyrektorów Wykonawczych BASF SE Bock. Spółka dąży do zwiększenia sprzedaży i zysków we wszystkich segmentach operacyjnych. Przyczyni się do tego przewidywany wzrost popytu, w połączeniu ze środkami służącymi poprawie doskonałości operacyjnej i zwiększeniu efektywności. BASF dąży do osiągnięcia wysokiej premii na kosztach kapitału po raz kolejny w roku 2013.