O tym, że w tym sezonie skrzypionka wyraźnie daje o sobie znać pisaliśmy na łamach portalu farmer.pl już wielokrotnie. Poruszaliśmy także temat rosnącej populacji mszyc. Wielu producentów widząc zagrożenie ze strony tych szkodników wykonała zabieg insektycydowy. Na tych plantacjach szkody wyrządzone przez szkodniki są mniejsze. Zdecydowanie gorzej jest w tych zbożach, które nie zostały ochronione. Z jaj skrzypionek nadal wylęgają się larwy, a ciepła i umiarkowanie wilgotna pogoda stwarza idealne warunki do bardzo szybkiego namnażania się mszyc.

O dużej presji szkodników informuje także IOR PIB w Poznaniu. W miejscowości Boguchwała w dniu wczorajszym jęczmieniu jarym (faza kłoszenia) na 100 roślinach stwierdzono 40 jaj i 52 larwy skrzypionek oraz 30 mszyc. W zbożach ozimych, a dokładniej w pszenżycie ozimym odnotowano z kolei 24 jaj i 36 larw skrzypionek oraz 40 mszyc.

Zagrożone są głównie zboża jare. Już dziś zauważyć można rozmiar szkód wyrządzonych przez skrzypionkę. Na plantacjach niechronionych, liść flagowy, a często także podflagowy u wielu roślin staje się przezroczysty, pergaminowy. Takie liście nie prowadzą wydajnej fotosyntezy, a więc nie dostarczają do kształtującego się teraz ziarna odpowiedniej ilość asymilatów.

Zalecamy zatem ponownie monitoring w zbożach i ocenę zagrożenia ze strony szkodników i w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości, wykonanie zabiegu insektycydowego.

Przypominamy, że dla zbóż ozimych próg ekonomicznej szkodliwości wynosi 1 - 1,5 larwy na źdźbło. W przypadku zbóż jarych próg jest niższy i wynosi on 0,5-1 larwy na jednym źdźble.
Dla mszyc z kolei ustalono następujące progi: mszyca czeremchowo-zbożowa – 5 szt. na 1 źdźbło, mszyca zbożowa – 5 szt. na kłosie.

Podobał się artykuł? Podziel się!