Stale zmniejsza się liczba herbicydów przeznaczonych do niszczenia chwastów w uprawie pszenicy, a co gorsze maleje liczba zarejestrowanych substancji aktywnych. Wszystko to utrudnia pracę rolnikom.

Koszty

W ubiegłym sezonie prezentowane na łamach Farmera programy odchwaszczania upraw wzbogacane były informacjami na temat kosztów herbicydów. I w tym zakresie nie dojdzie do wielkich zmian. Jak do tej pory, nie ma jeszcze aktualnych cenników, mówi się jednak, że ceny jednostkowe herbicydów w nadchodzącym sezonie mogą zwiększyć się maksymalnie o 3 do 5 proc. Na całe szczęście nie dotyczy to, po pierwsze wszystkich środków, a po drugie, jeżeli dojdzie do podwyżek, to koszt ochrony zbóż przed chwastami wzrósłby o kilka, maksymalnie, w wyjątkowych sytuacjach, o kilkanaście złotych na hektar. Co najmniej połowa zaleceń odchwaszczania pszenicy dopuszcza możliwość stosowania herbicydów w pewnym przedziale dawek „od – do”. Rolnicy, którzy rozpoczęli ochronę zbóż już jesienią, w optymalnych sytuacjach nie będą zmuszeni do wykonywania zabiegów, a jeżeli, to tańszych, wykonywanych niższymi dawkami. Na polach nieodchwaszczonych jesienią w większości będzie trzeba zastosować wyższe dawki ze względu na zahartowane chwasty, które przezimowały. Jeśli wiosna będzie chłodna lub wręcz zimna, a termin zabiegu wyznaczą fazy rozwojowe pszenicy i chwastów, także zaistnieje konieczność zastosowania najwyższych z zalecanych dawek.

Chwasty odporne

Koszty to oczywiście bardzo ważny element ochrony, ale nie jedyny. Wiele innych czynników, nie wyrażanych bezpośrednio w kosztach, ma na nie niejednokrotnie istotny wpływ. Zjawiskiem, o którym ostatnio mówi się bardzo często jest uodparnianie się chwastów. Nie zawsze jest ono dobrze rozumiane. Dotyczy chwastów, które wykazywały kiedyś wrażliwość na dane substancje aktywne, a po czasie uodporniły się na ich działanie. Nie należy mylić tego zjawiska ze zwykłym brakiem wrażliwości niektórych gatunków na stosowane herbicydy. Jest to najzwyklejsza selektywność, jakiej wymaga się od środków chwastobójczych w stosunku do roślin uprawnych.