Wydanie rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 43a ust. 14 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.).


Opracowywanie ocen i raportów dotyczących środków ochrony roślin jest jednym z elementów procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu. Przedmiotowe rozporządzenie określa kwalifikacje, w tym rodzaj wykształcenia i doświadczenia zawodowego osób opracowujących oceny i raporty, jak również wymagania w zakresie treści tych dokumentów.


Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!