Rośnie świadomość rolników o obowiązku posiadania zaświadczenia o ukończeniu "Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin". Większość z nich dba o spełnienie tego wymogu. Są jednak przypadki, w których często zapomina się o tym. Dotyczy to głównie młodych gospodarzy oraz sytuacji kiedy ważność takiego zaświadczenia wygasa (szkolenie ważne jest 5 lat). O tym dowiadują się roztargnieni rolnicy dopiero podczas kontroli, w których muszą oni przedstawić inspektorom odpowiednie dokumenty. 

Warto również zwrócić uwagę na ważność badania technicznego opryskiwaczy polowych, jak również czy wszystkie wykonane zabiegi pestycydowe odnotowaliśmy w Ewidencji Zabiegów Ochrony Roślin.

By takich nieporozumień uniknąć, przypominamy, że okres zimowy to jak wiadomo organizacyjnie najlepszy czas na zdobycie tego zaświadczenia i uzupełnienie wszelkich zaległości. I choć szkolenia przeprowadzane są praktycznie przez cały rok to właśnie w okresie zimowym organizowanych jest ich najwięcej.

Szkolenia, o których tu mowa, czyli w zakresie stosowania środków ochrony roślin mogą prowadzić tylko przedsiębiorcy lub podmioty wpisane przez wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa do odpowiednich rejestrów. Rejestry te można odnaleźć na stronie PIORIN-u. Natomiast szczegółowe informacje na temat terminów można uzyskać we właściwych miejscowo siedzibach WIORIN-u, PIORIN-u jak również Rejonowych Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, siedzibach Izb Rolniczych i w wielu innych instytucjach.

Podobał się artykuł? Podziel się!