Organizatorem konkursu jest Instytut Chemii Fizycznej PAN, a fundatorem nagród firma DuPont.

Do tegorocznej edycji konkursu można zgłaszać prace o znaczeniu poznawczym lub aplikacyjnym, obronione w roku akademickim 2014/15 i obejmujące swoją tematyką chemię lub jej pogranicze z biologią i fizyką. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a fundatorem nagród jest firma DuPont.

Na laureata Złotego Medalu Chemii czeka nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. złotych. Zdobywca Srebrnego Medalu otrzyma 5 tys. złotych, a Brązowego – 2,5 tys. złotych. Oprócz nagród głównych przyznane zostaną także minimum trzy wyróżnienia firmy DuPont o wartości 2 tys. złotych. Wszyscy finaliści konkursu zyskają możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania badań w jego laboratoriach w formie krótko- lub długoterminowych projektów.

– Polscy uczeni wnieśli wybitny wkład w rozwój naszej cywilizacji – mówi prof. Robert Hołyst, dyrektor IChF PAN. – To bardzo ważne, aby przyszłe pokolenia polskich naukowców mogły i chciały dokonywać równie przełomowych odkryć. Organizując konkurs chcemy im w tym pomóc i pokazać, że nam starszym naukowcom zależy na młodym pokoleniu badaczy.

W tegorocznej edycji, po raz pierwszy w historii konkursu, wyróżnienia zostaną przyznane pracom zakwalifikowanym do jednej z trzech kategorii: rolnictwa i żywności, biotechnologii przemysłowej oraz materiałów zaawansowanych. Głównymi kryteriami decydującymi o otrzymaniu nagrody lub wyróżnienia będą: wartość naukowa pracy, dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań.

– Cieszy nas wyznaczenie nowych kategorii, w których przyznawane będą wyróżnienia – mówi Piotr Gill, dyrektor generalny DuPont Poland. – Zagadnienia z zakresu rolnictwa i odżywiania, biotechnologii przemysłowej oraz materiałów zaawansowanych stanowią fundamenty strategii rozwoju firmy DuPont. Jesteśmy dumni z możliwości wspierania młodych polskich naukowców.