Dla plantatorów rzepaku ozimego jednym z najważniejszych aspektów uprawy jest prawidłowe przezimowanie roślin. Wpływ na nie ma przebieg pogody w okresie jesiennego rozwoju roślin, temperatura i grubość okrywy śnieżnej zimą, a także warunki pogodowe na przedwiośniu roku następnego. Nie mamy wpływu na warunki klimatyczne w okresie przerwy wegetacyjnej, stąd niestety przynajmniej raz na dziesięć lat rzepak ozimy bywa silnie uszkadzany przez mróz. Poprzez zmianę morfologii roślin jesteśmy jednak w stanie ograniczyć ryzyko wymarznięć, a jeśli wystąpią − zmniejszyć skalę tego zjawiska. Środkiem służącym do zmiany pokroju rzepaku są niektóre stosowane jesienią fungicydy.

Poza zwalczaniem chorób grzybowych, działają na rośliny jak regulatory wzrostu, ograniczając wzrost pędu głównego, a tym samym wysokość wyniesienia nad powierzchnię gleby pąka głównego.

Dzięki temu nawet niższa okrywa śnieżna jest w stanie osłonić go zimą przed działaniem tak niskich temperatur, jak i szczególnie szkodliwych wiatrów.

Środki grzybobójcze oddziałują także na inne cechy morfologiczne rzepaku, mające wpływ na jego przygotowanie do warunków zimowych. Są to: liczba liści w rozecie, długość systemu korzeniowego i zawartość suchej masy tak w części nadziemnej, jak i podziemnej roślin.

Na przestrzeni ostatnich lat kilkakrotnie spotkaliśmy się z długimi jesieniami.

Wegetacja przeciągała się tak długo, że zastosowany chemiczny czynnik ograniczania wzrostu przestawał pełnić swą funkcję. Rośliny wytwarzały kolejne liście, pęd główny wyrastał w górę. Wielu rolników było zdezorientowanych. Nie wiedzieli, jak mają zareagować. Ponowić zabieg?

Jeżeli tak, to z zastosowaniem jakiej dawki?

O poradę poprosiliśmy specjalistów z dwóch firm produkujących fungicydy służące jednocześnie do zwalczania chorób grzybowych i regulacji wzrostu.

Opinia FIRMY BASF

Producentem preparatu Caryx 240 SL jest firma BASF. Fungicyd zawiera dwie substancje czynne: metkonazol - 30 g/l, oraz chlorek mepikwatu - 210 g/l. Obie hamują biosyntezę giberelin, co wywołuje powstanie zwartej rozety liści tuż nad ziemią. Metkonazol natomiast dodatkowo zwalcza choroby grzybowe - suchą zgniliznę kapustnych, czerń krzyżowych.