Każda choroba występująca na liściu flagowym i podflagowym wpływa na plonowanie rośliny uprawnej. Dobrze jest tak rozplanować ochronę ,aby nie dopuścić do pojawienia się objawów chorobowych na nich. Niestety często utrudnia to przebieg pogody. Dlatego jak tylko takie objawy się uwidocznią, wówczas zabieg T2 należy wykonać jak najszybciej. Silne porażenie liści septoriozą plew obserwowane jest dopiero w czerwcu, lipcu, stąd zabieg teraz wykonuje się raczej zapobiegawczo.

Septorioza plew pojawia się na liściach, ale też i kłosach w takich gatunkach zbóż, jak pszenica i pszenżyto, rzadziej w jęczmieniu i życie. Choroba objawia się w taki sposób, że na blaszkach liściowych pojawia się najpierw owalna plama, ze środkiem barwy brązowej lub jasnobrązowej. Jest ona otoczona ciemniejsza obwódką, w środku znajdują się owocniki grzyba – pinkidia. Próg ekonomicznej szkodliwości wynosi 10 proc. porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1 proc. liści z owocnikami.

Rozwojowi septoriozy sprzyja temperatura 22-24ᵒC i wilgotność powietrza. Okres inkubacji wynosi 7-14 dni. Do wywołania infekcji wystarczą tylko 3 godziny okresu wysokiej wilgotności, co sprawia, że choroba ta występuje powszechnie na pszenicy.

Środki do walki z septoriozą przeważnie są takie same jak w wypadku mączniakardzy czy septoriozy paskowanej liści. Wcześniej pisaliśmy czym się kierować przy wyborze fungicydu do walki z tą chorobą. Generalnie podczas przeprowadzenie zabiegu T2 warto zaaplikować mieszaniny lub gotowe produkty skomponowane z dwóch lub trzech substancji czynnych.

Wybrane preparaty do walki z septoriozą plew w uprawie pszenicy ozimej na podstawie danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w nawiasie substancja czynna):
- Acanto 250 SC (pikoksystrobina),
- Acanto Prima 38 WG (cyprodynil, pikoksystrobina),
- Adexar 125 EC (fluksapyroksad,epoksykonazol),
- Adexar Plus (piraklostrobina, fluksapyroksad, epoksykonazol),
- Allegro 250 SC (krezoksym metylu, epoksykonazol),
- Amistar 250 SC (azoksystrobina),
- Ares 250 EC (propikonazol),
- Artea 330 EC (propikonazol, cyprokonazol),
- Aviator Xpro 225 EC (protiokonazol, biksafen),
- Balear 720 SC (chlorotalonil),
- Barclay Bolt XL EC (propikonazol),
- Barclay Propizole EC (propikonazol),
- Boogie Xpro 400 EC (spiroksamina, protiokonazol, biksafen),
- Bumper Super 490 EC (prochloraz, propikonazol),
- Capalo 337,5 SE (fenpropimorf, metrafenon,epoksykonazol),
- Ceando 183 SC (metrafenon, epoksykonazol),
- Chefara 330 EC (propikonazol, cyprokonazol),
- Corbel 750 EC (fenpropimorf),
- Credo 600 SC (chlorotalonil, pikoksystrobina),
- Diskobol 480 SC (chlorotalonil, azoksystrobina),
- Dobromir 250 SC (azoksystrobina),
- Domnic 250 EW (tebukonazol),
- Duett Star 334 SE (fenpropimorf, epoksykonazol),
- Duett Ultra 497 SC (tiofanat metylowy, epoksykonazol),
- Erasmus 250 EW (tebukonazol),
- Falcon 460 EC (spiroksamina, tebukonazol, triadimenol),
- Fandango 200 EC (protiokonazol, fluoksastrobina),
- Galileo 250 SC (pikoksystrobina),
- Helicur 250 EW (tebukonazol),
- Impact 125 SC (flutriafol),
- Input 460 EC (spiroksamina, protiokonazol),
- Intizam 497 SC (tiofanat metylowy, epoksykonazol),
- Joga 250 EC (propikonazol),
- Juwel TT 483 SE (fenpropimorf, epoksykonazol, krezoksym metylu),
- Lerak 200 EC (tebukonazol, azoksystrobina),
- Limero (fenpropimorf),
- Martens 600 SC (chlorotalonil, pikoksystrobina),
- Matsuri 250 EC (propikonazol),
- Menara 410 EC (propikonazol, cyprokonazol),
- Mirador 250 SC (azoksystrobina),
- Mirador Forte 160 EC (tebukonazol, azoksystrobina),
- Moderator 303 SE (tiofanat metylowy, tetrakonazol),
- Mondapropico EC (propikonazol),
- Olympus 480 SC (chlorotalonil, azoksystrobina),
- Opera Max 147,5 SE (piraklostrobina, epoksykonazol),
- Prokarb 380 EC (prochloraz, karbendazym),
- Proline Max 460 EC (spiroksamina, protiokonazol),
- Propico 250 EC (propikonazol),
- Propicoflash EC (propikonazol),
- Prosaro 250 EC (protiokonazol, tebukonazol),
- Raster 125 SC (epoksykonazol),
- Rekord 125 SC (epoksykonazol),
- Respekto 125 SC (epoksykonazol),
- Reveller 280 SC (pikoksystrobina, cyprokonazol),
- Riza 250 EW (tebukonazol),
- Rubric 125 SC (epoksykonazol),
- Safir 125 SC (epoksykonazol),
- Sarfun Pro 187,5 SC (karbendazym, propikonazol),
- Seguris 215 SC (izopirazam, epoksykonazol),
- Soligor 425 EC (spiroksamina, tebukonazol, protiokonazol), -
- Soprano 125 SC (epoksykonazol),
- Sparta 250 EW (tebukonazol),
- Spekfree 430 SC (tebukonazol),
- Starami 250 SC (azoksystrobina),
- Starpro 430 SC (tebukonazol),
- Swing Plus (dimoksystrobina, epoksykonazol),
- Swing Top 183 SC (dimoksystrobina, epoksykonazol),
- Tango Star (fenpropimorf, epoksykonazol),
- Tarcza Łan 250 EW (tebukonazol),
- Tebu 250 EW (tebukonazol),
- Tenore 400 EW (prochloraz, tebukonazol),
- Tern Premium 575 EC (fenpropidyna, propikonazol),
- Tilt Turbo 575 EC (fenpropidyna, propikonazol),
- Toledo 250 EW (tebukonazol),
- Topsin M 500 SC (tiofanat metylowy),
- Troja 250 EW (tebukonazol),
- Vareon 520 EC (prochloraz, tebukonazol, proquinazid),
- Vertisan 200 EC (pentiopyrad),
- Weto 250 EC (propikonazol),
- Wirtuoz 520 EC (prochloraz, tebukonazol, proquinazid),
- Yamato 303 SE (tiofanat metylowy, tetrakonazol),
- Zafir 400 EW (prochloraz, tebukonazol),
- Zamir 400 EW (prochloraz, tebukonazol),
- Zantara 216 EC (tebukonazol, biksafen),
- Zenit 575 EC (fenpropidyna, propikonazol).