Tribenuron metylu jest substancją aktywną powszechnie stosowaną do wiosennego zwalczania chwastów dwuliściennych. Obecnie zarejestrowanych jest 32 środki zawierające tę substancję w swoim składzie, przy czym 22 preparatów opiera się wyłącznie na tribenuronie metylu. Zgodnie z zaleceniami producenta należy go stosować łącznie z adiuwantem. Ze względów środowiskowych oraz ekonomicznych istnieje tendencja do ograniczania ilości substancji chemicznych wprowadzanych do środowiska naturalnego w zabiegach ochrony roślin, co skłania do obniżania dawek herbicydów.

Dr Renata Kieloch z Instytutu Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego z Wrocławia, z Zakładu Herbologii i Techniki Uprawy Roli przeprowadziła badania wpływu czynników środowiskowych na działanie tribenuronu metylu przy stosowaniu zredukowanych dawek, w celu uniknięcia znacznego spadku efektywności chwastobójczej herbicydu na skutek aplikacji dawki niższej niż zaleca producent. Wcześniejsze badania wykazały, że substancja aktywna może być stosowana w dawkach niższych niż zaleca producent, bez obawy spadku skuteczności działania do poziomu, na którym jego aplikacja staje się nieopłacalna. Ograniczenie dawki herbicydu jest uzasadnione tylko w warunkach sprzyjających uzyskanie wysokiego efektu chwastobójczego, tj. gdy chwasty znajdują się we wczesnych fazach rozwojowych, a przebieg pogody sprzyja pobieraniu i przemieszczaniu środka w chwastach. W praktyce jednak trudno jest zorganizować prace tak, aby zabieg wykonać w optymalnym momencie. Celem przeprowadzonych prac było określenie możliwości ograniczenia dawki herbicydu stosowanego w różnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza z fazą rozwojową chwastów.

Badania przeprowadzono w warunkach kontrolowanych, w komorach klimatycznych. Tribenuron metylu zastosowano w dawce zalecanej 15 g/ha i 7,5 g/ha w aplikacji samodzielnej i z adiuwantem Trend 90 EC i Olbras 88 EC. W badaniach oceniano wpływ herbicydu na chwasty będące w różnych fazach rozwojowych: 2-4liście oraz 6-8 liści. Chwasty wzrastały w zróżnicowanych warunkach temperatury: 20/10°C i 10/5°C i wilgotności powietrza: przy 50 proc i 75 proc. Roślinami testowymi były gatunki wrażliwe na badany herbicyd: rumian polny, mak polny, gwiazdnica pospolita.