Zysk za trzy kwartały 2012 z działalności kontynuowanej (po wyłączeniu Performance Coatings Farby i Lakiery) i po wyłączeniu zdarzeń nadzwyczajnych wyniósł 0.32 dolara na akcję w porównaniu z 0.60 dolara w roku ubiegłym (zestawienie B). W obecnym kwartale firma zanotowała stratę w wysokości 0.05 dolara na akcję wobec 0.39 dolara zysku na akcję w roku ubiegłym. Całkowity zysk za trzy kwartały 2012, z wyłączeniem zdarzeń nadzwyczajnych wyniósł 0.44 dolara na akcję wobec 0.69 dolara w ubiegłym roku - podaje DuPont.

Firma rozpoczęła plan restrukturyzacji w celu zwiększenia wydajności, poprawy konkurencyjności i przyśpieszenia wzrostu. Plan przyniesie oszczędności w wysokości około 450 milionów dolarów przed opodatkowaniem (300 mln USD w 2013) przez wyeliminowanie kosztów korporacyjnych wspierających działalność Performance Coatings oraz podjęcie dodatkowych redukcji kosztów działania w celu poprawy konkurencyjności. Plan restrukturyzacji zakłada redukcję 1.500 stanowisk na całym świecie w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy.

DuPont prognozuje, że zysk z działalności kontynuowanej za cały rok 2012 i z wyłączeniem wpływu zdarzeń nadzwyczajnych będzie mieścił się w przedziale 3.25 - 3.30 dolara na akcję. Ubiegłoroczny zysk wyniósł 3.55 dolara na akcję.

- Podejmujemy dzisiaj dodatkowe działania w celu poprawy konkurencyjności i przyśpieszenia innowacji i wzrostu przez zmiany organizacyjne, eliminację kosztów i wyjście poza nasze codzienne wysiłki koncentrujące się na zwiększaniu wydajności - powiedziała Ellen Kullman, prezes zarządu i dyrektor generalna DuPont.

- Kontynuujemy naszą zyskowną działalność w wielu segmentach firmy, a niektóre z nich osiągają nadzwyczajne wyniki pomimo zmienności rynku. Słabszy niż oczekiwano popyt na biel tytanową i na rynkach produktów fotowoltaicznych przyczyniły się do spadku zysku w porównaniu z ubiegłorocznym rekordowym wynikiem za trzeci kwartał. Adresujemy te wyzwania, aby poprawić wyniki - dodała.

Podobał się artykuł? Podziel się!