Slippa stosuje się w sytuacjach, kiedy dodatek środka zwilżającego jest konieczny lub wymagany i wynika z zapisów zawartych w etykietach-instrukcjach stosowania środków ochrony roślin. Powoduje on bowiem lepsze pokrycie opryskanych powierzchni, a dzięki zdolnościom rozprzestrzeniania umożliwia dotarcie cieczy roboczej w miejsca nie opryskane bezpośrednio np. spodnie strony liści, wewnętrzne strony zwiniętych liści, miejsca osłonięte oprzędami.

Dawka preparatu jest uzależniona od dawki cieczy roboczej stosowanej w zabiegu oraz rodzaju stosowanego sprzętu. W wypadku preparatów kontaktowych i wgłębnych produkt zalecany jest w stężeniu 0,05 proc. (0,5 l preparatu/1000 l wody). Jeśli chodzi o preparaty systemiczne stężenie jest niższe i wynosi 0,1 proc. (1 l preparatu/1000 l wody).

Podobał się artykuł? Podziel się!