Brak atrazyny jest ciągle odczuwalny. Taniego herbicydu o szerokim  zakresie zwalczanych chwastów z możliwością stosowania przed i po siewie kukurydzy nie łatwo zastąpić. Nastąpiło również znaczne ograniczenie stosowania mieszanin herbicydowych i tym samym usunięcie z zaleceń kilku herbicydów zarejestrowanych tylko do łącznych zabiegów z atrazyną. Co pozostało i czym uzupełniono aktualne zalecenia?

Substancje aktywne

Najbardziej ucierpiały zabiegi doglebowe. Już przed wycofaniem atrazyny program wczesnego odchwaszczania plantacji kukurydzy był znacznie skromniejszy niż możliwości nalistnego odchwaszczania. Dodatkowym ograniczeniem jest wycofanie w połowie tego roku alachloru. W obecnym sezonie po raz ostatni będzie można zastosować Alanex 480 EC, Lasso 480 EC i mniej popularne Lasso MT 480 CS. To również tanie herbicydy, które potrafią zapobiec wschodom wielu chwastów dwuliściennych. Należą do nich fiołki, gwiazdnica, jasnota purpurowa, kurzyślad, niektóre przetaczniki, psianka czarna, rumian polny i tobołki polne. Zakres ten należy uzupełnić wysoką wrażliwością w stosunku do chwastnicy jednostronnej. Druga substancja aktywna wykorzystywana w uprawie kukurydzy to linuron (np. Afalon50 WP), jeden z najstarszych związków chwastobójczych. W dalszym ciągu jest wykorzystywany do zwalczania chwastów kapustowatych, gwiazdnicy, komosy, kurzyśladu, pokrzywy żegawki, poziewnika szorstkiego, rdestu plamistego i powojowego, sporka polnego, starca zwyczajnego i żółtlicy drobnokwiatowej.

Zabiegi przed wschodami kukurydzy i chwastów

Autor: M.Ptaszyński

Opis: Zabiegi przed wschodami kukurydzy i chwastów

Acetochlor to również nie najmłodsza substancja aktywna, ale o dość szerokim i zróżnicowanym zastosowaniu. W formie produktu Acenit 50 EC zalecana jest w dawce 4–5 l/ha bezpośrednio po siewie. W wypadku suszy istnieje możliwość zastosowania preparatu przed siewem (5 l/ha) i wymieszania go z glebą na głębokość 7–10 cm. W ten sposób uzyskuje się bardzo dobry efekt chwastobójczy w stosunku do chwastnicy jednostronnej. Na glebach ciężkich i bogatych w próchnicę zaleca się podnieść dawkę do 6 l/ha. Preparat znajduje się na liście herbicydów tracących ważność rejestracji. Jeżeli w przeciągu 18 miesięcy producent nie podejmie odpowiednich kroków, herbicyd zostanie wycofany.