Rzepak ozimy wymaga już stałego monitoringu. Jednym ze sposobów kontroli występowanie szkodników jest wystawienie żółtych naczyń o których informowaliśmy wczoraj. Czy są jeszcze jakieś inne metody?

Jak wynika z metodyki integrowanej ochrony roślin innym sposobem lustracji plantacji jest tzw. czerpakowanie. To zdaniem ekspertów łatwy i szybki sposób wstępnej oceny składu gatunkowego oraz liczebności owadów znajdujących się na danej plantacji. Oczywiście zakładając, że jest on prawidłowo wykonany, pozwala on w stosunkowo krótkim czasie uzyskać wstępne informacje nie tylko o szkodnikach, ale również o innych owadach, w tym pożytecznych znajdujących się na plantacji.

Trzeba jednak wiedzieć, że metoda ta nie jest precyzyjna i w razie wykrytego zagrożenia powinno się przeprowadzić bardziej szczegółowy monitoring.

Na czym polega ten sposób? Na wykorzystaniu czerpaka entomologicznego, którym wykonuje się dla potrzeb wstępnej lustracji 25 uderzeń od brzegu plantacji wchodząc w jej głąb. Zabieg trzeba zawsze przeprowadzić w miejscu najbardziej narażonym na naloty szkodników, na przykład od strony ubiegłorocznej lokalizacji danej uprawy lub od strony lasu.

Kolejną metodą zalecaną w ior jest znana i praktykowana lustracja wzrokowa, na zasadzie obchodu pieszego. W zależności od kształtu pola, powinna ona obejmować brzeg oraz dwie przekątne plantacji. W kilku miejscach pola trzeba wówczas policzyć średnią ilość szkodników na 1 m2 lub na 100 losowo wybranych roślinach.

Z kolei szkodniki glebowe można monitorować za pomocą po prostu przesiania gleby. Przeprowadza się to w kilku miejscach plantacji. Wykorzystuje się do tego glebę z wykopanych dołków o wymiarach 25x25 cm oraz głębokości 30 cm.

Dla przypomnienia próg szkodliwości to wartość orientacyjna, która pozwala określić występowanie agrofagów w uprawie. Nie bez znaczenia na ich występowanie mają wpływ warunki pogodowe, a także faza rozwojowa i kondycja roślin. Trzeba jednak wiedzieć, że wyznaczenie progu jest wsparciem dla producenta, bo na jego podstawie może wyznaczyć nasilenie szkodników, której wartość spodziewanej straty w plonie jest wyższa od łącznych kosztów zabiegów.

Podobał się artykuł? Podziel się!