Buraki cukrowe są uprawą o największej zarejestrowanej liczbie herbicydów i kombinacji herbicydowych. Mimo to program ich ochrony od wielu lat nie ulega większym zmianom. Liczba zarejestrowanych preparatów nieco się zmniejsza. Nie jest to spowodowane rozporządzeniami unijnymi, tylko przede wszystkim decyzjami samych producentów. Nowe herbicydy są rejestrowane dość rzadko. Nawet, jeżeli coś się zmienia, to w ramach od wielu lat zarejestrowanych substancji aktywnych.

W praktyce dominuje metoda dawek dzielonych. Rolnicy tradycyjnie stosują trzy zabiegi nalistne lub jeden z nich eliminują na rzecz zabiegu doglebowego. Postępują tak, gdy istnieją dobre warunki dla herbicydów pobieranych przez kiełki i korzenie chwastów.

Dla porządku należy wymienić dwa nowo zarejestrowane herbicydy. Jest to Rebell 420 SC (chlorydazon – 360 g/l + chinomerak – 60 g/l), czyli odpowiednik preparatu Flirt 460 SC, różniący się nieco innymi proporcjami substancji aktywnych. Rebell 420 SC zaleca się łącznie z herbicydem Kemifam Super Koncentrat 320 EC. Do pierwszego zabiegu proponowana jest dawka 1 + 1 l/ha, a do drugiego i trzeciego 1–1,5 + 1 l/ha. Drugim nowym herbicydem jest Metron Koncentrat 500 SC (metamitron – 400 g/l + etofumesat – 100 g/l). To również odpowiednik innego znanego preparatu Torero 500 SC, który zawiera te same substancje aktywne, ale również w innych proporcjach. Zalecany jest trzy razy w dawce 1,5–1,7 l/ha lub łącznie z Kemifamem Super Koncentrat 320 EC, także do trzykrotnego zabiegu w dawce 1,5 + 0,5–1 l/ha.

W metodzie dawek dzielonych wykonywane są trzy zabiegi. Rzadko podczas jednego z nich dokonuje się aplikacji tylko jednej substancji aktywnej, poza niektórymi zabiegami doglebowymi. Nawet w wypadku stosowania pojedynczego herbicydu przeważnie jest on mieszaniną co najmniej dwóch substancji.

Do zdecydowanie popularniejszych mieszanin należą kombinacje trójskładnikowe. Tu w dalszym ciągu dominują herbicydy z linii Betanali posiadających w składzie fenmedifam, desmedifam i etofumesat. W najlepszym okresie na krajowym rynku w formie fabrycznych i sporządzanych tuż przed zabiegiem mieszanin było dostępnych kilkadziesiąt zarejestrowanych kombinacji. Wiele z nich istnieje do tej pory. Często bazową mieszaninę stanowią dwie spośród trzech wymienionych substancji aktywnych. Trzeci ze składników to jedna z pozostałych substancji aktywnych.