Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał zezwolenia nr R/j-6/2010 na jednorazowe dopuszczenie do obrotu środka ochrony roślin Steward 30 WG. Środek ten może być stosowany w okresie od dnia 28 lipca do 17 listopada 2010 roku.

Nadzór nad stosowaniem ww. środka, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami określonymi w etykiecie-instrukcji stosowania, prowadzi Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Preparat może być stosowany w takich województwach jak: dolnośląskie, opolskie, małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie, lubelskie, łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie oraz w strefie porażenia lub strefie bezpieczeństwa wyznaczonych w 2010 r. przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.

Zalecana dawka środka to 0,125–0,15 kg/ha. Należy go aplikować razem z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1 proc.

Źródło: PIORiN/farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!