Zalecana dawka środka to 20 ml/t bulw, 1 litr środka MitoFOG 323,5 HN wystarcza na 50 ton bulw ziemniaka. Zabieg powinien nastąpić po wprowadzeniu ziemniaków do przechowalni, ich schłodzeniu, stwardnieniu skórki i skorkowaceniu zranień mechanicznych, tak długo, jak bulwy są twarde, a najpóźniej przy pierwszych oznakach gotowości do kiełkowania. Jednorazowy zabieg daje ochronę na 2 - 4 miesiące (zależy od terminu wykonania zabiegu, odmiany ziemniaka, wilgotności, temperatury). W razie potrzeby, zabieg może być powtórzony. Dawkowanie - jak przy pierwszym zabiegu. Maksymalnie można wykonać 3 zabiegi w odstępach 2-3 miesięcy.

Jak to zrobić?
- Do aplikacji środka stosować wyłącznie urządzenia zamgławiające na tzw. gorącą chmurę.
- Przed rozpoczęciem zamgławiania należy zadbać o szczelne zamknięcie budynku
przechowalniczego, a w przypadku kopca technicznego, należy go uszczelnić folią lub brezentem.
- Do aplikacji stosować jak najmniejsze dysze w celu uzyskania drobnej, suchej mgły. Czas zamgławiania to ok. 5-10 minut na litr (przestrzegać instrukcji obsługi urządzenia!). Mgłę wtłaczać do systemu wentylacyjnego poprzez otwór po stronie ssącej (przy pracy na powietrzu obiegowym) w pobliżu wentylatora lub do głównego kanału podpodłogowego.
- Podczas rozprowadzania środka należy nosić ubranie ochronne, rękawice ochronne i obuwie ochronne oraz maskę do ochrony dróg oddechowych z filtrem AX-P3. Ponowne wejście do magazynu bez ochrony ciała i dróg oddechowych - możliwe po 24 h od zabiegu.
- Po zamgławianiu urządzenie wentylacyjne powinno pracować przez 1/2 h na powietrzu obiegowym. Następnie należy wyłączyć wentylację na 24-48 h. Przez ten czas pomieszczenie powinno pozostać zamknięte.
- Po zabiegu pomieszczenie wywietrzyć.

Okres od dnia ostatniego zbiegu do dnia przeznaczenia do konsumpcji wynosi 14 dni.

Podobał się artykuł? Podziel się!