Dyrektywa dotycząca zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin jest to pierwszy akt prawa unijnego, który wskazuje dla wszystkich krajów członkowskich podstawowe działania na rzecz bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin.

- Wdrożyliśmy ją poprzez projekt ustawy o środkach ochrony roślin. Opracowując ten projekt założyliśmy, że ta ustawa ma spełnić dwa podstawowe cele. Przede wszystkim ma doprowadzić do tego, aby zminimalizować skutki nieprawidłowego stosowania środków ochrony roślin, a po drugie wprowadzić takie działania, które umożliwią świadomą ochronę i racjonalne ich stosowanie - mówiła podczas spotkania inaugurującego otwarcie Naukowej Sesji IOR PIB w Poznaniu Małgorzata Surawska - dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projektowana ustawa wskazuje nowe miejsca, w których będzie całkowity zakaz stosowania chemicznej ochrony. Są to tereny szkół, przedszkoli, żłobków i szpitali. W sposób szczególny kładzie się nacisk na zabiegi agrolotnicze. Po raz pierwszy wprowadza się kontrolę wykonywania zabiegów w kolejnictwie.

Ustawa o środkach ochrony roślin kładzie duży nacisk na edukację, na podnoszenie świadomości ekologicznej. Przede wszystkim największe obowiązki w tym zakresie zostaną nałożone na dystrybutorów środków ochrony roślin, na sprzedawców i doradców.

- W oparciu o te nowe przepisy zostaną wprowadzone nowe rozporządzenia m.in. takie, które określą zasady stosowania i przechowywania środków w gospodarstwie rolnym. Będą określone zasady urzędowej kontroli jakości agrochemikaliów. W drodze rozporządzenia zostaną wprowadzone zasady pobierania prób i badania pozostałości środków ochrony roślin - podkreślała Surawska.

Bez wątpienia najważniejszym zadaniem, które wynika z nowych przepisów ustawy - będzie wejście w życie integrowanej ochrony roślin.

- Jest to długoterminowa strategia ochrony upraw. Bez wątpienia jest to bardzo trudne zadanie, ono musi zrównoważyć potrzeby środowiskowe, gospodarcze, społeczne, ale jest trudne też z innego względu. Mianowicie integrowana ochrona to szereg procesów decyzyjnych, które wymagają ogromnej wiedzy i dostępu do niej. Dlatego został opracowany Krajowy Plan Działania, w którym określiliśmy działania pozalegislacyjne, które umożliwią producentom rolnym wywiązać się z tego obowiązku. Plan zostanie ogłoszony w drodze obwieszczenia w tym samym czasie, kiedy zostanie ogłoszona ustawa o środkach ochrony roślin - dodała Małgorzata Surawska.

Rządowy projekt ustawy ośrodkach ochrony roślin znajduje się po zatwierdzeniu przez Sejm, w pracach w Senacie.

Podobał się artykuł? Podziel się!