Ważną częścią XI Dnia Ziemniaka - informowaliśmy o tej imprezie w poprzednim numerze - była wizyta na polach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej. Firma Syngenta testuje tu nowe rozwiązania ochrony.

Amistar jest uznanym i popularnym środkiem w ochronie ziemniaka przeciwko chorobom powodowanym przez grzyby z rodzaju Alternaria. W Żelaznej można było zobaczyć zupełnie nową możliwość zastosowania Amistaru - aplikację doglebową w redliny. Zabieg skierowany jest przeciwko rizoktoniozie ziemniaka. Zalecana dawka to 2-3 l/ha, przy zużyciu 200 l cieczy roboczej.

W przeciwieństwie do powszechnie stosowanych płynnych zapraw, Amistar nie jest aplikowany bezpośrednio na bulwy, lecz opryskuje się nim glebę w czasie sadzenia ziemniaków. Przednia dysza opryskiwacza zamontowanego na sadzarce umieszczona jest bezpośrednio za redlicą i wypryskuje 1/3 cieczy roboczej pionowo w dół. Ziemniak z sadzarki pada na opryskane fungicydem dno bruzdy. Druga dysza, zamocowana nad obsypnikiem, wypryskuje 2/3 cieczy na zagarnianą przez tarcze ziemię. Zastosowana technika pozwala stworzyć wokół wysadzonych bulw warstwę ochronną.

Ogranicza ona ich porażenie przez Rhizoctonia solani.

Firma Syngenta zaprezentowała także nową technologię uprawy ziemniaka o nazwie High Yield Technolog (HYT).

Produktem w niej wykorzystywanym jest biostymulator stosowany doglebowo, a następnie 3-krotnie nalistnie.

Wykorzystywany w Meksyku spowodował wzrost plonów ziemniaka o 20 proc., pszenicy o 15 proc., a kukurydzy i jęczmienia o 25 proc. Jak poinformowali nas przedstawiciele Syngenty, poprzez wprowadzanie takich rozwiązań firma będzie starała się oferować coraz pełniejszy program produkcji ziemniaków, który ma pozytywnie wpływać na wielkość i jakość plonu.

System HYT polega na jednoczesnym stosowaniu 3 środków: HYT A - mikrobiologicznego, HYT B - aminokwasowego i HYT C - opartego na wielocukrach.

W zależności od warunków geograficznych, glebowych, gatunku rośliny uprawnej, łączy się je bezpośrednio przed zastosowaniem w różnych proporcjach.

Twórcy systemu twierdzą, że w efekcie interakcji pomiędzy składowymi HYT, powstaje unikalna, bardzo zintegrowana metoda odżywiania zarówno rośliny uprawnej, jak i mikroorganizmów glebowych.