AGRI-CAST to szczegółowa Analiza Skuteczności Zabiegów Ochrony Roślin i warunków siewu. To serwis prognozy pogody wspomagający zarządzanie pracami polowymi. Został opracowany przez AIS (Agronomic Information Serwis) w Bazylei dla potrzeb prognozowania zabiegów agrotechnicznych (zabiegów ochrony roślin i siewu), z wykorzystaniem najlepszych środków technicznych  Jest udostępniony w dwóch wersjach: ogólnodostępnej i poszerzonej.

Wersja ogólnodostępna – to serwis prognozy przebiegu pogody, zawierający podstawowe informacje o lokalnym przebiegu pogody w interwałach 8 godzinnych na okres 4 dni,

Wersja poszerzona - zawiera informacje o 5 dniowym przebiegu pogody w interwałach godzinnych i lokalną prognozę skuteczności zabiegów. Ponadto obejmuję prognozę warunków siewu: kukurydzy, buraków, rzepaku, zawiera również informacje o historycznym przebiegu pogody dla wybranej lokalizacji.

INFOPOLE - to serwis monitoringu występowania agrofagów. System działa na podstawie kilkudziesięciu punktów zlokalizowanych na terenie całej Polski. W punktach tych przez cały okres wegetacji, co tydzień dokonywany jest szczegółowy monitoring pól pod kątem nasilenia występowania patogenów. W oparciu o zebrane informacje, z każdej lokalizacji opracowywane są cotygodniowe komunikaty. Przypominają one o konieczności wykonania zabiegu oraz zwalczaniu agrofagów w przypadku przekroczenia ekonomicznego progu nasilenia ich występowania. Ponadto pomagają wybrać optymalny termin wykonania zabiegu, sugerują optymalny dobór preparatu oraz jego dawkę w celu uzyskania wysokiej skuteczności zabiegu.

WEEDID- serwis pomagający zidentyfikować poszczególne gatunki chwastów. Intuicyjne wybieranie poszczególnych kategorii pozwala na sprawne rozpoznanie gatunku chwastu. Podzielony jest na trzy główne kategorię: jednoroczne chwasty dwuliścienne, wieloletnie chwasty dwuliścienne oraz chwasty jednoliścienne w tym trawiaste.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!