Należy mieć świadomość, że ochrona roślin przed agrofagami nie kończy się wraz zbiorem naszych płodów. Szkodniki i choroby mogą pojawiać się przez cały okres ich przechowywania i mogą stanowić duży problem gospodarczy. Nie wolno zatem dopuścić do ich rozwoju. Najlepsza jest oczywiście profilaktyka, jednak kiedy ona zwiedzie konieczna bywa chemiczna interwencja.

Szkodniki magazynowe nie tylko uszkadzają ziarno zbóż, pogarszają również jego jakość, zanieczyszczając ziarno i produkty kałem czy wylinkami. Ich żerowanie powoduje też zawilgocenie i zagrzewanie przechowywanych produktów.

Najczęściej w magazynach można spotkać następujące szkodniki:

Wołek zbożowy - to jasnobrązowy lub czarny chrząszcz długości 2-5 mm z charakterystyczną głową wydłużoną w ryjek. Jego cały rozwój larwalny przebiega wewnątrz ziarniaka. Larwa rozwijając się wygryza całe jego wnętrze pozostawiając tylko łupinę nasienną. Wszystkie stadia rozwojowe wołka zbożowego są odporne na działanie niskiej temperatury. W temperaturze poniżej 0°C zamierają dopiero po 3-9 miesiącach. Natomiast osobniki dorosłe giną po 19 godzinach w temp. poniżej -15°C.

Trojszyk ulec - jest rdzawobrązowym chrząszczem długości 2,5-5 mm. Zaniepokojone osobniki dorosłe wydzielają lotne związki zapachowe – chinony, które nadają ziarnu nieprzyjemny zapach. Nie nadaje się ono wówczas do spożycia zarówno przez ludzi jak i zwierzęta. Chrząszcze i larwy trojszyka żerują przede wszystkim w uszkodzonym ziarnie, więc często są następstwem wcześniejszego żerowania wołka zbożowego lub innych szkodników. Owad ten, w naszych warunkach klimatycznych może się rozwijać tylko w pomieszczeniach zamkniętych. Trojszyk ulec nie jest odporny na działanie niskich temperatur. Temperaturą krytyczną jest 7°C, poniżej której wszystkie stadia rozwojowe giną po ok. 25 dniach. Przy temperaturze 0°C okres ten ulega skróceniu do 17 dni.

Mklik mączny to motyl nocny o rozmiarach dochodzących do 25 mm (rozpiętość skrzydeł). Przednie skrzydła ma szare z dwoma charakterystycznymi zygzakowatymi liniami . Stadium szkodliwym są gąsienice , które przędą lepkie, jedwabne nici. W ten sposób zlepiają ziarno, na którym żerują. Po tych oprzędach łatwo szkodnika zidentyfikować. Motyle są aktywne w nocy i trudno w dzień je dostrzec.