Prace nad nią trwały bardzo długo. Konieczność przygotowania jej w Polsce wynikała z obowiązku po pierwsze wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 roku dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117 EWG i 91/414/EW. Ale też z wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.

Nowa ustawa zmienia fakt, że szkolenia dla rolników będą trwały nie dwa, ale jeden dzień.

- Do tej pory użytkownicy środków ochrony roślin, w tym rolnicy, byli zobligowani do powtarzania w pięcioletnich odstępach czasu szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin, prowadzonego według takiego samego programu. W ustawie o środkach ochrony roślin wyróżnione zostały szkolenia podstawowe i uzupełniające dla tych osób, które wcześniej ukończyły już szkolenie podstawowe. Szkolenia te będą prowadzone w oparciu o zróżnicowane programy, przy czym szkolenia uzupełniające zostaną ograniczone do 7 godzin (jeden dzień) - mówi Małgorzata Surawska, dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak dodaje szkolenia uzupełniające będą miały na celu przekazanie najnowszej wiedzy z zakresu ochrony roślin. Rozwiązanie takie będzie niewątpliwie bardziej atrakcyjne i korzystne dla rolników. Ograniczy także koszty uczestnictwa w szkoleniu.

- Ustawa przewiduje szereg zwolnień z obowiązku odbycia szkoleń, przede wszystkim dla absolwentów ponadgimnazjalnych i wyższych szkół rolniczych. Ułatwi to takim osobom podejmowanie działalności zawodowej - dodaje Surawska.

Podobał się artykuł? Podziel się!