Dostępne na rynku preparaty sklejające łuszczyny można podzielić na dwie grupy w zależności od pochodzenia zawartych w nich substancji czynnych. Do pierwszej grupy zaliczyć można te, które zawierają naturalne związki pochodzenia roślinnego, natomiast do drugiej - te, które bazują na substancjach syntetycznych. Preparaty z pierwszej grupy są średnio o 10 proc. tańsze.

Jednym z najtańszych środków sklejających łuszczyny rzepaku jest Claister 96. Koszt jego zastosowania, w dawce 0,7 l/ha, wynosi ok. 58 zł/ha.

Spodnam 555 SC jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin, którego substancją biologicznie czynną jest di-1-P-menten. Zastosowany w maksymalnej dawce 1,2 l/ha jest niewiele, bo tylko o 4 proc. droższy niż Claister - ok. 60 zł/ha. W przypadku zbioru jednoetapowego z dodatkowym zabiegiem desykacji, dawkę Spodnamu można obniżyć do 0,6 l/ha. Wówczas koszt zabiegu wyniesie tylko 30 zł/ha. Po zastosowaniu Spodnamu, desykację należy opóźnić o 7 dni względem tradycyjnego terminu.

W podobnym przedziale cenowym jest Nu-Film 96 EC - ok. 61 zł/ha w dawce 0,7 l/ha, czyli tylko o 5 proc. więcej niż Claister. Preparat ten również opiera swoje działanie na di-1-P-mentenie.

Do droższych środków zaliczyć można Elastiq 550 EC oraz Flexi. Substancją czynną obu preparatów jest syntetyczny lateks, tj. karboksylowany kopolimer styreno-butadienowy. Elastiq dodatkowo zawiera w składzie alkoksylowany alkohol.

Przy maksymalnej dawce 1 l/ha koszt zastosowania Elastiq jest o 14 proc. wyższy w porównaniu do Claistra (tj. ok. 66 zł/ha), natomiast Flexi jest od niego droższy o 29 proc. (ok. 74 zł/ha).

Dawkę obu preparatów należy dostosować do wielkości roślin i zagęszczenia łanu. W uzasadnionych sytuacjach można ją więc zredukować, co wpływa na zmniejszenie kosztu zabiegu. Przy zastosowaniu Elastiq w obniżonej dawce 0,8 l/ha, koszt mniejsza się do 53 zł/ha, czyli o 8 proc. mniej niż Claister. Natomiast w przypadku Flexi różnica jest jeszcze większa - dawkę można zmniejszyć o połowę, dzięki czemu koszt ogranicza się do 37 zł/ha.

Stosowanie preparatów do klejenia łuszczyn jest uzasadnione w przypadku, gdy potencjalny plon jest wysoki - tym samym wysoka będzie wartość plonu uratowanego przed osypywaniem. Opłacalność tego zabiegu zwiększa się wraz ze wzrostem intensywności uprawy

Podobał się artykuł? Podziel się!