Co rolnicy wysiewają zwykle po przedplonach późno schodzących z pola? Zdaniem Andrzeja Żmijewskiego z Bayer CropScience ze względy na niską cenę kukurydzy i łatwość przesiewu po burakach - podstawową uprawą następczą jest pszenica ozima. - Odmiany przewódkowe traktowane są jako jare - niżej plonujące nie są preferowane. Jak to mówią - ozima to ozima - przesiać zawsze można - podkreśla.

Jeśli pogoda tylko pozwoli, warto takie zasiewy ochronić jeszcze jesienią przed chorobami grzybowymi. Trzeba jednak mieć na uwadze, że niska temperatura może pokrzyżować plany ochrony.

Z badań wynika, że fungicydy powinny być plikowane najlepiej w temperaturze 18-20°C przy pochmurnej pogodzie, ale bezdeszczowej. Niektóre środki można na szczęście stosować, gdy jest zimniej.

W zależności od grupy chemicznej fungicydy działają zwykle od 5 do 20°C, poniżej tej wartości nie zaleca się aplikować środków. Jak wynika z metodyk integrowanej ochrony roślin jeśli fungicyd składa się tylko z substancji czynnych należących do triazoli, dla jego pełnej skuteczności najlepsza jest temperatura stosowania 10-12°C. Z kolei, kiedy środek zawiera substancję czynną z grupy chemicznej morfolin, ditiokarbaminianów, strobiluryn, może być stosowany w temperaturze niższej niż 10°C, np. 6-7°C.

Dodatkowo w wypadku preparatów układowych, takich właśnie jak np. triazole, stwierdzono, że im niższa temperatura, tym wolniejsza jest szybkość reakcji chemicznej i wolniejszy przebieg procesów fizjologicznych w komórce rośliny.

Jakie są zalecane temperatury powietrza przy stosowaniu fungicydów? Jak wynika z metodyk IOR, kiedy środki należą do grupy chemicznej ditiokarbaminiany (np. mankozeb) wówczas minimalna temperatura wynosi 7°C, optymalna 10-20, a maksymalna do 25°C. Dla grupy qksazolidyny+triazole (np. famoksat, flusilazol) minimalna to 7-10°C, a optymalna 10-25°C (maksymalne w tym artykule pominiemy).

Następnie dla preparatów z grupy chemicznej quinozoliny (proquinazid) temperatura podczas aplikacji nie powinna spaść poniżej 5°C (opt. 8-25°C). Strobiluryny lubią temperaturę 11-25°C, podczas zabiegu nie zaleca się natomiast niższej niż 10°C. Podobne minimum istnieje dla połączenia dwóch grup: strobiluryn z triazolami, a optymalna temperatura to 12-25°C.

Stosowanie popularnych trazoli, jest bardzo zróżnicowane w zależności od substancji czynnych, które konkretny preparat zawiera. Dla przykładu, kiedy mowa o propikonazolu i cyprokonazolu 14°C to minimalna wartość temperatury w której zaleca się aplikację środków (optymalna wynosi 15-21°C). Ale już protiokonazol i tebukonazol można aplikować, kiedy mamy 10°C (optymalna temp. 12-25°C). Z kolei najniższa temperatura, bo do 7°C przy aplikacji, możliwa jest, kiedy substancją czynną preparatu z grupy triazoli jest flusilazol, optymalna z kolei 10-25°C.

Szkoda, że nie wszystkie etykiety-instrukcje środków ochrony roślin, zawierają informację dotyczącą zakresu temperatur. Taki zapis ułatwiłby pracę rolnikom.

Podobał się artykuł? Podziel się!