Tilmor 240 EC od firmy Bayer to nowoczesny środek zapobiegawczy i interwencyjny będący odpowiedzią na te zmiany. Dlaczego należy stosować Tilmor zamiast innych podobnych środków standardowych? Ponieważ działa lepiej i dłużej niż porównywalne preparaty.

Tilmor zwalcza główne zagrożenia zwiększając zysk w plonie

Rzepak jest jedną z bardziej opłacalnych upraw, ale częstsze występowanie tej rośliny w płodozmianie oraz wprowadzenie uproszczeń w agrotechnice, zwiększa szkody powodowane przez chwasty, szkodniki i choroby. Patogeny, które dziesiątkują uprawy rzepaku to grzyby, które poprzez zmiany klimatyczne, ciepłą i wilgotną pogodę stanowią coraz większe zagrożenie dla upraw. Pojawiają się na polach od najwcześniejszych faz rozwoju rzepaku jesienią, wczesną wiosną, aż do czasu kwitnienia, zawiązywania łuszczyn i dojrzewania.

Silny podwójny atak jesienno-wiosenny, fungicydowo-regulacyjny

Tilmor to klucz do bezpiecznego przezimowania plantacji. Długotrwała i skuteczna ochrona rzepaku, jaką gwarantuje ten produkt, świadczy o jego sile. Działa z podwójną mocą przy stosowaniu jesiennym i wczesnowiosennym. Silny atak jesienny to zwiększenie zimotrwalności rzepaku i zwalczenie chorób, stosowanie wczesnowiosenne natomiast to dalsze utrzymanie zdrowotności i pokroju plantacji, a w konsekwencji wyższy plon. Ponadto zabieg wiosenny to korzystny wpływ na pokrój i usztywnienie roślin, dzięki czemu zmniejsza się zagrożenie wyleganiem.

Skuteczniejsze zwalczanie chorób rzepaku

Tilmor jest optymalną kombinacją substancji aktywnych o najlepszym działaniu przeciwko suchej zgniliźnie kapustnych. Ponadto Tilmor daje efekt regulacyjny, którym jest poprawa wigoru rośliny oraz kondycji całej plantacji. W badaniu porównawczym na skuteczność zwalczania czerni krzyżowych oraz szarej pleśni przy stosowaniu jesiennym Tilmor uzyskał najlepsze wyniki.