- Głosowany 15 marca br. projekt rozporządzenia wykonawczego KE wprowadzający ograniczenia w stosowaniu środków ochrony roślin zawierających tiametoksam, imidachlopryd i chlotianidynę, nie zdobył większości kwalifikowanej. Oznacza to, że projekt rozporządzenia zostanie skierowany do Komitetu Koncyliacyjnego - złożonego z przedstawicieli KE i państw członkowskich, gdzie dyskusje mają charakter bardziej polityczny niż merytoryczny - który będzie starał się znaleźć porozumienie co do ostatecznego kształtu projektowanego aktu prawnego - mówi portalowi farmer.pl Izabela Wawerek - dyrektor ds. korporacyjnych Syngenta Polska.

Podczas głosowania trzynaście krajów Unii opowiedziało się za zakazem, dziewięć było przeciw, a pięć wstrzymało się od głosu. Kraje, które popierały zakaz to m.in. Polska, Francja, Włochy, Hiszpania, Belgia, Holandia. Przeciwne były m.in. Rumunia, Finlandia i Węgry, a wstrzymały się od głosu m.in. Niemcy, Wielka Brytania i Bułgaria.

- Komitet ma dwa miesiące na znalezienie kompromisu, ale jest bardzo prawdopodobne, że KE będzie starała się przyspieszyć prace tak, aby zamknąć sprawę w ciągu miesiąca - dodaje Wawerek.

Podobał się artykuł? Podziel się!